Aktualno�ci

Non-profit


PZERiI

Szanowni Pastwo po duszej przerwie znowu powracamy do normalnej pracy, do rehabilitacji ruchowej przy dwikach muzyki takimi sowami powita zebranych na zabawie andrzejkowej czonkw PZERiI oraz goci Przewodniczcy Zarzdu Oddziau Rejonowego Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw i Inwalidw w Twardogrze Jan Wieczorek. Wrd licznie zgromadzonych czonkw wyrni dwie pary, ktre zasiliy grup a mianowicie pastwo Iren i Janusza Kremzw oraz Mari i Czesawa Kania. Szczeglnego klimatu ostatniej zabawy 2011 nadali przybyli gocie, a wic starosta olenicki Zbigniew Potyraa, burmistrz Jan Dugaj. Dyrektor GOSiRu Jan wierad. O opraw muzyczn zadbali i do wsplnej zabawy zachcali Danuta i Stanisaw Kunierz z Milicza. Czwartkowe spotkanie andrzejkowe w wietlicy na Moszycach byo nie tylko zwizane z zabaw, wrbami ale nakrelono plan pracy na nowy rok, a take wrczono odznaczenia, wyrnienia, a solenizantom Andrzejom kwiaty. Burmistrz Jan Dugaj wraz z kierownikiem USC Ann Humeniuk wrczyli Janowi Wieczorkowi kwiaty oraz medal przyznany przez Prezydenta RP za 50 lat poycia maeskiego. Starosta Zbigniew Potyraa wrczy Genowefie Kuszyk i Janowi wieradowi Zote Honorowe Odznaki PZERiI za wyrniajc si prac na rzecz osb starszych i niepenosprawnych. Patery-podzikowanie za du pomoc i dobr wspprac od Zarzdu ZERiI otrzymali Jan Wieczorek za 15 lecie pracy, Henryk Jaski,Alina Stelmaszek, Janusz Kremza oraz Danuta i Stanisaw Kumierz. Po czci oficjalnej zaraz pary ruszyy w tany przy sowach piosenek jak np. Czy ten pan i pani, Gaz Gaz i inne skoczne, nastrojowe utwory. A kiedy nogi odmawiay posuszestwa mona byo zasi do stow, ktre byy rozstawione jak na wesele, zastawa i przystawki na czystych biaych obrusach z obfitoci potraw.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj