Aktualno�ci

Non-profit


Festiwal Pieni Patriotycznej i onierskiej

Listopad, a take przypadajce w tym miesicu wito Niepodlegoci jest okazj do zastanowienia si nad sowem Ojczyzna, patriota, pomagaj w tym wspaniaepieni patriotycznei piosenki wojskowe, ktre przez pokolenia zagrzeway rodakw do walki, a dzisiaj, gdy yjemy w wolnej Polsce, piosenki patriotyczne rozgrzewaj w nas mio do ojczyzny. Jednym z celw organizowanego przez twardogrski GOSiR po raz drugi Gminnego Festiwalu Pieni Patriotycznej i onierskiej pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogra byo ksztatowanie postaw patriotycznych. Koncert laureatw odby si 18 listopada w wietlicy rodowiskowej na Moszycach. Ze wzgldu na du liczb osb nagrodzonych przed publicznoci wystpili zdobywcy pierwszych miejsc jak rwnie zdobywcy GRAND PRIX czylizesp Twardogrzanie ze SP 1 za piosenkꠄTango na gos orkiestr i jeszcze jeden gos. Opiekunem nagrodzonego zespou jak rwnie wielu solistw jest Halina lusarek. Koncert otworzy koordynator Robert Orlikowski. Puchary za pierwsze trzy miejsca oraz dyplomy wrczali burmistrz Jan Dugaj oraz przewodniczcy Rady Miasta i Gminy Stanisaw Adamski. Laureaci zostali wyowieni na trwajcym przez dwa dni przegldzie. Opiek nad caym przegldem sprawowa Robert Orlikowski.Za obsug muzyczn i nagonienie odpowiadali Marcin Grabowski i Wojciech Ryzakiewicz. Jury w skadzie: Stanisaw Mikiewicz, Andrzej Kowalczyk i Kazimierz Cicho oceniao dobr repertuaru, poprawno intonacji, interpretacj, walory gosowe i oglny wyraz artystyczny. We wtorek 15 listopada zaprezentoway si przedszkolaki, uczniowie klas I i III oraz gimnazjalici, w nastpnym dniu wystpili uczniowie szk podstawowych klas IV-VI oraz wykonawcy powyej 16 lat. cznie wystpio 66 podmiotw wykonawczych(solici, trio, sekstet, kwintety, oktety, kwartety, duety, septet, sekstet, zesp wokalny i chr). Wszystkich uczestnikw, ktrzy zaprezentowali swoje talenty wokalno-instrumentalne byo 184. Jury oceniao uczestnikw w piciu kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymali pamitkowe dyplomy i wafelki Grzeski na osod a wrczay je Maja Olszaska, Monika Federyszyn - w czasie eliminacji. Podczas koncertu galowego spikerami byy: Patrycja Szewczyk i Marta Warszawska.

Wyniki:

Grupa wiekowa: przedszkole

I miejsce ex aequoKamila BilskaMiejskie Przedszkole z Oddziaem Maego Dziecka

w Twardogrze Tu wszdzie jest moja Ojczyna Agata Jesionka, Elbieta Bajcar-Szierok

I miejsce ex aequoKatarzyna Orlikowska Miejskie Przedszkole z Oddziaem Maego Dziecka w Twardogrze Jak dugo w sercach naszychopiekun Magorzata Radomska,

Alicja Wesoowska

I miejsce ex aequo Kamila Bilska, Jan Goda Miejskie Przedszkole z Oddziaem Maego Dziecka w Twardogrze Przybyli uani pod okienko Agata Jesionka, Elbieta Bajcar-Szierok

I miejsce ex aequo Zesp wokalny Miejskie Przedszkole z Oddziaem Maego Dziecka

w Twardogrze Pynie Oka Halina Bernacka

II miejsce Zuzanna urawka Miejskie Przedszkole z Oddziaem Maego Dziecka

w Twardogrze opiekunMagorzata Radomska, Alicja Wesoowska

II miejsce ex aequo Maciej Iwaszko, Katarzyna OrlikowskaMiejskie Przedszkole

z Oddziaem Maego Dziecka w Twardogrze Magorzata Radomska, Alicja Wesoowska

II miejsce ex aequo Maria Babij, Dagmara Bieracka, Aleksandra Kamzol, Amelia Michaowska, Zuzanna Pietrzykowska Miejskie Przedszkole z Oddziaem Maego Dziecka

w Twardogrze Barbara Cyga, Agata Dugaj

III miejsce Jagoda Bartecka, Zofia Galert, Karolina Prymas, Dawid Rychlik, Zuzanna urawka Miejskie Przedszkole z Oddziaem Maego Dziecka w Twardogrzeopiek, Magorzata Radomska, Alicja Wesoowska .

Wyrnienie PiciolatkiMiejskie Przedszkole z Oddziaem Maego Dziecka w Twardogrzeopiek Ewa Gral, Dorota Jankowska

Grupa wiekowa: szkoa podstawowa klasy I-III

I miejsce Julia Fajkowska, Monika Gowacz, Jagoda Korzeniowska, Julia Pawlak, Zofia Woniak SP 2 Twardogra Siekiera, Motyka Barbara Franc

I miejsce ex aequoOliwia Komr SP 1 Twardogra Warszawskie dzieci Halina lusarek

I miejsce ex aequoMilena Gawin SP 1 Twardogra Gdzie s chopcy z tamtych lat Halina lusarek

II miejsce Miriam Witiw SP 1 TwardograHalina lusarek

II miejsce Maksymilian Cych, Mikoaj Cych, Szymon Paweka, Dawid Krawczyk

SP 2 Twardogra Barbara Franc

II miejsce ex aequoJulia Hdzyska SP 1 Twardogra Halina lusarek

II miejsce ex aequo Natalia Antas GOSiR Twardogra Robert Orlikowski

III miejsce ex aequo Julia Kdzia SP Goszcz Magorzata niegulska

III miejsce ex aequoJagoda lusarek SP Goszcz Ewa Kaandziak

III miejsce ex aequo Marta Wajda SP 1 Twardogra Halina lusarek

wyrnienieZuzanna Bedka, Oliwia Growska SP Grabowno W. Anna Dugaj

III miejscePierwszaki SP Grabowno W. Anna Dugaj

Wyrnienie Emilia Witczak SP 1 Twardogra Halina lusarek

Wyrnienie Karolina Gierszon SP Goszcz Magorzata niegulska

Wyrnienie Oliwia Rumiska SP Grabowno W. Anna Dugaj

Wyrnienie Marcel Rybczyski SPGrabowno W. Anna Dugaj

Wyrnienie Agata Moczulska SP Grabowno W. Anna Dugaj

Grupa wiekowa: szkoa podstawowa klasy IV-VI

I miejsce Klaudia Grygotowicz, Karolina Kocik, Karolina Ogrodnik, Nikola Patela, Agnieszka Szturyo, Natalia Witiw SP 2 Twardogra Sanitariuszka Magorzatka Barbara Franc

I miejsce ex aequoMicha Jasiak SP 1 Twardogra eby Polska bya Polsk Halina lusarek

I miejsce ex aequoMarta Obiego SP Goszcz Czy jest co pikniejszego na tej ziemi Magorzata niegulska

II miejsce Katarzyna Dulik +chrek Aleksandra Borecka, Julia Daniliszyn, Magdalena Dydacka, Agnieszka Mazurek, Desika Promna SP 2

Twardogra Barbara Franc

II miejsce ex aequoPatryk Bogusawski SP 1 Twardogra Halina lusarek

II miejsce ex aequoAgata Raska SPGrabowno W. Anna Dugaj

III miejsce Projekt SP Grabowno W. Anna Dugaj

III miejsce ex aequo Bartosz NowakSP 1 Twardogra Halina lusarek

III miejsce ex aequoAlicja Solarz SP 1 Twardogra Halina lusarek

WyrnienieJulia Franczak SP 1 Twardogra Halina lusarek

wyrnienieMarcelina Pluta SP 1 Twardogra Halina lusarek

wyrnienieWiktoria Krasuska SP Goszcz Magorzata niegulska

wyrnienie Stanisaw Adamowski SP Goszcz Magorzata niegulskaj

wyrnienie Magdalena Gojny SPGrabowno W. Anna Dugaj

wyrnienieKlaudia Lorenc SPGrabowno W. Anna Dugaj

Grupa wiekowa: gimnazjum

I miejsce Zesp wokalny Gimnazjum nr 1 Twardogra Polskie skrzyda Monika Juszczak

I miejsce ex aequoMonika Federyszyn Gimnazjum nr 1 Twardogra Warszawo ma Monika Juszczak

I miejsce ex aequoAgnieszka CychGimnazjum nr 1Twardogra Tango na gos, orkiestr

i jeszcze jeden gos Monika Juszczak

I miejsce ex aequoPatrycja SzewczykGOSiR TwardograMj dom Robert Orlikowski

II miejsce ex aequoAgata Gowacz Gimnazjum nr 1 Twardogra Monika Juszczak

II miejsce ex aequo Aleksandra KozowskaSpoeczne Ognisko Muzyczne Allegretto w Twardogrze Pawe Grobelny

II miejsce ex aequoMaja Olszaska GOSiR Twardogra Robert Orlikowski

III miejsce ex aequoKornelia Woniak Gimnazjum nr 1 Twardogra Monika Juszczak

III miejsce ex aequoAdrianna Smolis Gimnazjum nr 1 Twardogra Monika Juszczak

III miejsce ex aequoKlaudia Pawluk Gimnazjum nr 1 Twardogra Monika Juszczak

wyrnienieKlaudia Szewczyk Gimnazjum nr 1 Twardogra Monika Juszczak

wyrnienie Pawe Kuriata Gimnazjum nr 1 Twardogra Monika Juszczak

Grupa wiekowa: powyej 16 lat

I miejsce Grabowianie GOSiR Twardogra Po ten kwiat czerwony Robert

Orlikowski

I miejsce ex aequoMarta WarszawskaGOSiR Twardogra Pytasz mnie Robert

Orlikowski

I miejsce ex aequo Spoeczne Ognisko Muzyczne Allegretto w Twardogrze WspomnieniePawe Grobelny


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj