Aktualno�ci

Non-profit


Bkitne rozwimy sztandary_11-11-2011 r.

Na tegoroczne obchody wita Niepodlegoci, ktre zostao przywrcone dopiero w roku 1989 ustaw Sejmu zaprosi w Twardogrze kustosz bazyliki i proboszcz parafii ks. Ryszard Jele podczas niedzielnej Eucharystii. Przed namijedno z najwaniejszych wit narodowych. 93 lata temu nasi przodkowie, po 123 latach rusyfikacji i germanizacji, latach wywozu na Sybir, rugowaniaz ziemi ojczystej i powstaczych zryww, ojcowie naszych ojcw odzyskali swj kraj Polsk. W pitek 11 listopada, zapraszamy do wsplnych obchodw93Rocznicy Odzyskania przez Polsk Niepodlegoci. Dla uwietnienia tego szczeglnego dniaw naszym Sanktuarium zostanie odprawiona o godz.10:00uroczysta Msza witaza Nasz Ojczyzn i za mieszkacw Miasta i Gminy Twardogra. Natomiast o godz.16:00 zapraszamy do Oratorium (sala w. Jana Bosko) na koncert pieni patriotycznychw wykonaniu naszego parafialnego chru Rapsodia . Przed rozpoczciem Mszy w. Twardogrska Orkiestra Dta pod batut Stanisawa Mikiewicza wykonaa utwr Marsz-marsz Polonia, a nastpnie wsplnie odpiewano Hymn Polski. W trakcie piewu chru parafialnego Rapsodia pieni Bkitne rozwimy sztandary do bazyliki wkroczyli procesjonalnie ministranci, poczty sztandarowe, wodarze miasta i gminy oraz celebrans ks. proboszcz Ryszard Jele. Z radoci kapan powita tak licznie zgromadzonych parafian, burmistrza Jana Bernackiego, przewodniczcego rady Stanisawa Adamskiego, dyrektorw placwek owiatowych, poczty sztandarowe ze szk podstawowych nr 1, 2, gimnazjum, ZSP, Ochotniczych Stray Poarnych w Twardogrze, Grabownie Wielkim, Goszczu i Domasawicach oraz Koa owieckiego Cyranka. Kazanie wygosi ks. Andrzej Reca nawizujc do obchodw wita w swoim dziecistwie. Ukaza rozumienie ojczyzny przez chrzecijanina, ktry siga do ojczyzny niebieskiej. Dla Polaka natomiast ojczyzna wie si z krajobrazem i jak mawia b. Jan Pawe II tu wszdzie pachnie Polsk. Jeszcze inaczej ojczyzn widzi patriota. Ksidz kaznodzieja wspomnia rwnie, e wiara ojcw z trzech zaborw doprowadzia do powstania jednej ojczyzny, To oni nie zdradzili swojego jzyka pomimo, e zaborca zmusza ich nawet do modlitwy w swoim jzyku. Na koniec Mszy witej ks. proboszcz podzikowa wadzom miasta, dyrektorowi ZGKiM Alojzemu Kuligowi, dyrektorom szk i przedszkola za yczliwo i nastpnie odpiewano wsplnie Boe co Polsk. Wierni opuszczali wityni przy dwikach orkiestry, ktra graa Szar piechot, Popoudniowe witowanie odbyo si w kameralnych warunkach w Sali w. Jana Bosko przy oratorium. Ponad setka uczestnikw wysuchaa pieni w wykonaniu twardogrskiego chru Rapsodia, ktremu akompaniowa Robert Orlkikowski. Na koncert chru przyby rwnie przewodniczcy RM Stanisaw Adamski, inspektor ds. owiaty Wioletta Cijka. Koncert otworzya dyrygent Helena Piotrowska, a prowadzi go prezes chru Jzef Gbka, wprowadzajc w poszczeglne utwory. Koncerty pieni patriotycznych twardogrskiego chru 11 listopada stay si ju tradycj. S one rwnie hodem skadanym przodkom i maj na celu uwiadomienie sobie ich ogromnej mioci do ojczyzny, ktra bya pierwsz po Bogu witoci. Jako pierwszy wykonano utwr Gaude Mater Polonia, a nastpnie Rot, Warszawiank, Rozbrzmieway take takie pieni jak Dalej bracia do buaka , Bywaj dziewcz zdrowe, Marsz strzelcw z 1863r, Marsz pierwszej brygady, Pynie Wisa pynie, O, Panie, ktry jest na niebie, melancholijny Deszcz jesienny deszcz, optymistyczna Karpacka brygada i uroczyste Ojczyzna ma droga, Polski kraju wity oraz Modlitwa o pokj. Nie mogo w czasie koncertu zabrakn pieni nawizujcych do okrgu lwowskiego, do stron ktre musieli opuci ojcowie. Tsknie wic zabrzmiao wykonanie solowe przez Mariana Kuliga Orltko. Marsz Lwowskich Dzieci

Do wsplnego piewania przygotowano kartki z tekstem pieni takich jak: Raduje si serce, raduje si dusza, Jak dugo w sercach naszych, Legiony to onierska nuta, Pynie wisa pynie, Przybyli uani. Na zakoczenie dyrygent Helena Piotrowska podzikowaa Robertowi Orlikowskiemu za akompaniament, caemu chrowi, a szczeglnie najmodszym czonkiniom chru pitoklasistkom Marysi Gbce i Indze Dzigielewskiej.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj