Aktualno�ci

Non-profit


IV Konferencja Animatorw Technologii Informacyjnej.

Po raz czwarty twardogrskie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczykw byo gospodarzem owiatowej Dolnolskiej Konferencji Animatorw Technologii Informacyjnej (DKATI). Konferencja organizowana jest przez Urzd Miasta i Gminy w Twardogrze. Gimnazjum nr 1 w Twardogrze oraz firm COMBIDATA Poland Sp. Z o.o. z Wrocawia. W tegorocznej konferencji ktra odbya si w dniach 20-22 padziernika wzio udzia ok. 200 nauczycieli przedmiotowych oraz opiekunw szkolnych sieci komputerowych. Preludium do rozpoczcia konferencji by wystp gimnazjalnego zespou teatralnego POZA z parodiami rnych programw telewizyjnych. Modzie bya przygotowana przez polonistk Urszul Konopko. Program spotka si z duym aplauzem wytrawnego audytorium, ktrym s nauczyciele. Zebranych na konferencji powitali nauczyciele Boena Olszaska i Andrzej Zarwny, starszy wizytator Marek Sieczka oraz burmistrz Jan Dugaj. Temat tegorocznej konferencji dotyczy zdalnego nauczania asynchronicznego i synchronicznego. Zajcia dla uczestnikw organizowane byy w kilku formach takich jak: wykady plenarne, warsztaty, lekcje pokazowe, prezentacje, sesje zdalne. Warsztaty skierowane byy przede wszystkim do animatorw posugujcych si zdalnymi narzdziami takimi jak platforma owiatowa oraz e-dziennik. Uczestnicy jako inauguracyjnego wysuchali wykadu absolwenta Paryskiej Sorbony, psychologa, mwcy, instruktora uwanoci Jarosawa Chybickiego na temat Od Sokratesa do E-nauczyciela mentor, mistrz, dydaktyk, czy dodatek do komputera z ukazaniem sylwetki nauczyciela XXI z jednoczesnym powrotem do rde. Pozostae wykady, ktre byy przeznaczone dla nauczycieli obejmoway tematy nastpujce: "Uczy si bdc poczonym"prof. dr hab. Maciej M. Syso, "Partners in Learning - program Partnerstwo dla Przyszoci w nowej odsonie" Magorzata Snarska, Microsoft, "Jak to ugry?"dr Jan Polak, Apple Education Mentor, "Zdalne nauczanie, czyli jak zaprzc platform owiatow do asynchronicznej pracy z uczniem?"Adam Ryszewski, COMBIDATA Poland, "Lekcja na odlego - czy i jak to moliwe? Praca zdalna synchroniczna z uczniem" Bogusaw Wilk i Dariusz Kajewski, COMBIDATA Poland, "E-dziennik jako nardzdzie budujce kompetencje informacyjne"Wojciech Magdo, VULCAN, "Debugging w ksztaceniu informatycznym jako kontrolowany proces wykonywania programu (nauczania) i systematycznego redukowania bdw pod nadzorem debuggera (nauczyciela) - w oparciu o nowe podrczniki do zaj komputerowych i informatyki."Grayna Koba i Marcin Cay, Wydawnictwo MIGRA, "Wykorzystanie systemw multimedialnych w zdalnym nauczaniu"Marek Bielecki, COPYSERVICE, "MobiReg - dziennik, jakiego nie byo, urzdzenie dedykowane, ktre zastpi tradycyjn form dziennika i komunikacji"Olimpia Jakubczak-Choma, Dreamtec, "Tradycyjnie i zdalnie, synchronicznie i asynchronicznie - czyli blended learning i jego narzdzia"Krzysztof Kaszuba, Nordweco. Na warsztatach kursanci mogli zapozna si z zagadnieniami dotyczcych:: "Warsztat zdalny? Co to takiego?"Katarzyna Maguda, COMBIDATA Poland, "Czy musz kupowa pendrive? Bezpieczne przechowywanie danych w sieci i ich udostpnianie"Marek Krupa, COMBIDATA Poland, "Profil psychologiczny e-ucznia"Anna Zalewska, psycholog, COMBIDATA Poland, "Zintegrowane narzdzia na platformie edukacyjnej - warsztat pracy E-nauczyciela"Adam Ryszewski, COMBIDATA Poland, "Google Dosc - mobilny warsztat pracy nauczyciela"Wojciech Idzikowski, COMBIDATA Poland,"Strona internetowa? Z Joomla\' to bardzo proste"Jacek Porwisiak, COMBIDATA Poland, "E-klasa"Irena Zarwna, Gimnazjum nr 1 w Twardogrze, "Tablice interaktywne"Pawe Komar i Krzysztof Kaszuba - Nordweco. Lekcje pokazowe przygotowali nauczyciele twardogrskiego gimnazjum. I tak z matematyki Irena Zarwna, z biologii Renata Gsior, z historii Gabriela Gratzke. Natomiast Grayna Koba z wydawnictwa Koba przedstawia lekcj pokazow w edukacji wczesnoszkolnej na temat Budujemy sceny z czarodziejem Baltie. Organizatorzy oprcz zaj edukacyjnych zapewnili uczestnikom kursu zajcia integracyjne, bankiet, a na koniec losowanie nagrd. Trzydniowa konferencja bya bardzo dobrze przygotowana: merytorycznie, logistycznie i hotelowo-gastronomicznie. Wielkie wyrnienie naley si dyrektor gimnazjum im. Polskich Olimpijczykw w Twardogrze Annie Siwa, administratorom

sieci komputerowych Michaowi Gnap i Dominikowi Rypiskiemu, nauczycielom i uczniom za pomoc i nadzr nad sprawnym przebieg tak duej konferencji. Cztery lata dowiadcze w zakresie technologii informatycznej twardogrskiego gimnazjum mona zobaczy przegldajc stron internetow gimnazjum lub zwiedzajc na zaproszenie szko, ktra zdobyte dowiadczenie wykorzystuje na co dzie w praktyce dydaktycznej . Burmistrz Jan Dugaj doceniajc szko obieca w cigu krtkiego czasu zakup kolejnych 50 komputerw dla Gimnazjum. Konferencj zamkna Wioletta Cijka twardogrski Inspektor do spraw owiaty.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj