Aktualno�ci

Non-profit


Zakoczenie sezonu strzeleckiego w Twardogrze.

Puchar burmistrza M i Gm Twardogra w strzelectwie.

Oficjalne zakoczenie sezonu strzeleckiego dla nie zrzeszonych w klubach nastpio 4

wrzenia 2011 r. zawodami o Puchar Burmistrza M i Gm. Twardogra na strzelnicy LOK w

Twardogrze. Wczesna to pora ale tak rozpisane byy zawody. Natomiast ostatnie zawody

koczce definitywnie sezon strzelecki dla klubowiczw odbd si 16 go padziernika 2011

r. W pucharze burmistrza uczestniczyli w wikszoci gocie z zewntrz tj. Wrocawia ,

Sycowa, Olenicy, Jelcza Laskowice, Jeleniej Gry i Oawy oraz skromnie liczebnie z

Twardogry. Zawody otworzy burmistrz Jan Dugaj po ktrym gos zabra Prezes LOK

Adam Nowicki uwiadamiajc grupie rekreacyjnej warunki bezpieczestwa w czasie

uywania broni. Skad zespou organizacyjno kontrolnego zawodwko Marek Bernacki-

kierownik Zawodw, Mirosaw Marszaek-sekretarz, delegat techniczny PZSS -Jerzy

Teplicki- sdzia klasy pastwowej, sdzia Gwny -Romuald Grski , przewodniczcy

komisji klasyfikacyjnej - Grzegorz Berkowski oraz sdziowie stanowiskowi Edmund Go,

Marek Knap a take lekarz Andrzej Andewski -zabezpieczenie medyczne i z biura ogosze

Pawe Pawlik - praktykant. Grupa powszechna i samorzdowcy strzelali tylko z karabinu a

zawodnicy zrzeszeni w klubach LOK i Feniks Twardogra zmagali si z pistoletem

sportowym i centralnego zaponu. Pogoda bya wymienita. Ciepe soce opalao ale i

podnosio nastrj rodzinnej biesiady, do ktrej przyczyni si poczstunek zafundowany przez miasto. Jednake w pewnym momencie kateringowcom zabrako jedzenia chocia

uczestnikw byo mniej ni przygotowanych porcji- taka matematyka tez istnieje!?

Strzelnica w Twardogrze dziki wysikowi logistycznemu i organizacyjno- finansowemu

Adama Nowickiego wypracowaa drug nitk do strzelania. Klub oczekuje pomocy od

darczycw ale przede wszystkim od szacownych Rajcw Miejskich na dokoczenie

inwestycji, gdy dziki LOK- owi i Feniksowi strzelecka Twardogra zyskuje wyranie na

znaczeniu w kraju jak i poza jego granicami. Jeeli chcemy inwestorw to moe dziki

strzelnicy takowi si znajd. Due nakady finansowe GOSiRu. na sport masowy nie zawsze

przynosz podany efekt. Taka Ryba i IV Midzynarodowy Turniej w Pice Siatkowej

Kobiet mimo e odbyy si z "Klas" nie nosiy znamion imprez masowych a to za przyczyn

braku Kibicw czy uczestnikw jakich naleao by si spodziewa. Strzelnica w Twardogrze

przyciga ludzi, ktrzy dziel si swoimi zainteresowaniami i ucz ich podstaw. Pan

Krzysztof Szczypek z Wrocawia kilkakrotnie uczy jak strzela z uku, Krzysztof Pelc z

Twardogry pokazywa latajce migowce, Romuald Grski udostpni rewolwer i naboje

aby nie zrzeszeni pod okiem fachowca mogli postrzela jak za czasw rewolwerowcw do

tarczy. Pan Witold Bajkowski z crk i znajomym w czasie wolnych rozgrywali z chtnymi

partyjk warcabw sportowych. A modus vivendi caego zamieszania jest pan Aleksander

Bajkowski, ktry ju drugi rok propaguje Twardogr we Wrocawiu i coraz wicej ludzi ze

stolicy Dolnego lska przyjeda do Twardogry po odpoczynek , rodzinn atmosfer i

mdr zabaw. A na koniec,czego prezesowi LOK brakuje do sprawnego funkcjonowania w czasie zawodw?

Kluczem polepszenia rygorystycznych warunkw zawiadywania broni jest atwiejszy i bardziej przychylny dostp do Ratusza aby pobra i zda bro na zawody.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj