Aktualno�ci

Non-profit


Intelektualny pierwszy dzie wiosny w szkole im. Jarosawa Iwaszkiewicza

Pierwszy dzie wiosny uczniowie wraz z gronem pedagogicznym Zespou Szk Ponadgimnazjalnych im. Jarosawa Iwaszkiewicza w Twardogrze powitali radonie i barwnie organizujc Europejskie Dni Wiosny. Zgromadzon na auli szkoln publiczno w jzykach angielskim i niemieckim powitali uczennice klasy IV. Po wysuchaniu hymnu UE rozpoczy si rnorodne konkursy midzyklasowe Wiedzy o krajach europejskich. W zabawie uczestniczyy wszystkie klasy ZSP. Uczniowie wykazywali si umiejtnociami wokalnymi piewajc utwory w jzykach: angielskim, niemieckim, woskim, rosyjskim i francuskim. Zadaniem kadej z klas byo wykonanie plakatu oraz prezentacji multimedialnej promujcej wybrany kraj europejski. Uczniowie zaprezentowali: Francj, Wochy, Szwajcari, Austri, Hiszpani, Holandi. Midzy piosenkami pojawiy si quizy i konkursy sprawdzajce znajomo jzyka niemieckiego i angielskiego. Czas uprzyjemniay scenki kabaretowe w wykonaniu klasy IVa oraz film nakrcony przez klas IVc. Nad przebiegiem caej zabawy czuwaa komisja zoona z nauczycieli jzykw obcych: niemieckiego Anna Pro i Ewa Pana oraz angielskiego Paulina Stojna i Tomasz Popowicz. Wszystkie konkurencje zostay ocenione przez nauczycieli i samorzd szkolny. Po podsumowaniu wszyskich punktw I miejsce zaja klasa IVa Technikum, II miejsce klasa IIIp Liceum Oglnoksztacce, III miejsce klasa IIa/c Technikum. Nagrod gwn by tort z flag UE.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj