Aktualno�ci

Non-profit


Bal w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczykw_2011 r.

Pod koniec miesica stycznia i na pocztku miesica lutego odbywaj si studniwki.

Studniwki maj uczniowie klas maturalnych, ale "mae studniwki" maj take absolwenci

gimnazjum.. A wic bal gimnazjalny w rytm poloneza czas zacz. Trzecioklasici z

Gimnazjum nr 1 w Twardogrze im. Polskich Olimpijczykw w sobotni wieczr 29.01.2011

r. o godzinie 18 00 zgromadzili si w swojej szkole przy ul. Batorego w Twardogrze w

balowych kreacjach, Krtk mow powitaln wygosia dyrektor placwki pani Anna Siwa, a

w imieniu modziey podzikowania do dyrekcji, grona pedagogicznego, rodzicw

skierowaa uczennica Aleksandra Szewczyk. Nastpnie modzie wrczya wizanki kwiatw

dyrekcji szkoy w podzikowaniu za trud pedagogiczny woony w ich wyksztacenie i

wychowanie. Tegorocznymi wychowawcami gimnazjalnych trzecioklasistw s: Pawe

Olszaski kl. III a, Ludmia Szymanek III b , Tatiana Berkowska III c , Joanna Jazdewska III

d, Dorota Andrzejczak III e i Danuta Babula III f. Do uroczystego poloneza rozpoczynajcego

bal stany 52 pary. Polonez skada si z dziewi figur wykonywanych przez modzie i

grono pedagogiczne przez okoo 20 minut .Obserwowany i utrwalany na fotografiach przez

licznie zgromadzonych rodzicw, przyjaci, rodzestwo czy znajomych. Nauka poloneza

trwaa tydzie po dwie godziny dziennie pod okiem pani Tatiany Berkowskiej, ktra ju

jedenacie lat przygotowuje modzie do inaugurujcego bal, taca. Pani Tatiana mwi, e"

ze wzruszeniem oglda jak dzieci wykonuj ten pikny taniec". Tegoroczny jak zawsze by

wykonany po mistrzowsku i z wdzikiem przez mode damy i chopcw w piknych

garniturach. A kiedy ju opady najwiksze emocje i trema podczas czci oficjalnej,

modzie znakomicie bawia si dalej przy muzyce zespou "Super Dance" z Kronic, ktry

w swoim repertuarze ma 400 utworw, a od pitnastu lat gra rwnie dla modziey.

Gimnazjalici bawili si w rytmach Modern Talking , In-Grid, Tede "Mama mija", Arash

"Suddenly", "Temptation". W salach lekcyjnych pomysowo udekorowanych,

przygotowany by posiek, ktry modzie konsumowaa w towarzystwie rodzicw z trjek

klasowych penicych rol opiekunw. Niewidzialnym fundamentem balu byli rodzice

trzecioklasistw. Ich wsparcie materialne uwidocznio si na kreacjach crek i garniturach

synw za co nale si Im gorce i serdeczne podzikowania.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj