Aktualno�ci

Non-profit


III Gminny Przegld Kold_Twardogra 2011 r.

Ju po raz trzeci w Twardogrze odby si Gminny Przegld Kold pod patronatem

Burmistrza Miasta i Gminy Twardogra. Organizacj tego ogromnego kulturalnego

przedsiwzicia zaj si miejscowy GOSiR z koordynatorem Robertem Orlikowskim i

dyrektorem Janem wieradem na czele. Przez dwa dni 12,13 stycznia 2011 r. w wietlicy

wielofunkcyjnej w Moszycach odbyy si eliminacje. Do konkursu zgosio si 80

podmiotw wykonawczych (solici, zespoy wokalne, zespoy wokalno-instrumentalne i

chry) okoo 250 osb w piciu kategoriach wiekowych: przedszkole (5-6 lat), szkoa

podstawowa klasy I - III, szkoa podstawowa klasy IV - VI, gimnazjum, powyej 16 lat. Po

wnikliwej ocenie zarwno doboru repertuaru, interpretacji, muzykalnoci, walorw

gosowych, biorc rwnie pod uwag oglny wyraz artystyczny jury w skadzie: Kazimierz

Cicho, Andrzej Kowalczyk i Stanisaw Mikiewicz wytypowao laureatw przyznajc trzy

pierwsze lokaty oraz wyrnienia. Wszyscy, ktrzy zajli pierwsze miejsca mieli okazj

zaprezentowa si przed liczn publicznoci na koncercie laureatw w dniu 16 stycznia

2011 r. w wietlicy wielofunkcyjnej w Moszycach. Podczas finaowego koncertu obecni byli:

przedstawiciel burmistrza Jana Dugaja - kierownik referatu promocji i rozwoju gminy

Wojciech Urbaniak, przewodniczcy Rady Miejskiej w Twardogrze Stanisaw Adamski oraz

jego zastpca Andrzej Obiego, dyrektorzy przedszkoli, szk i placwek owiatowych z

terenu gminy Rol konferansjerek peniy wolontariuszki: Olha Holovach (podczas

eliminacji) Judyta Walczak i Marta Warszawska. Obsug akustyczn zapewniali Hanna

Franc, Tomasz Obiego (eliminacje) oraz Wojciech i Jacek Ryzakiewicz, a take wolontariusz

ukasz Lis. Scenografi. Opiek logistyczn nad uczestnikami penia si Dorota Banasiak-

Franc. Nagrody i wyrnienia laureatom przegldu wrczali Stanisaw Adamski i Andrzej

Obiego -szefowie Rady Miejskiej. Na zakoczenie koncertu laureatw przewodniczcy

Rady Miejskiej Stanisaw Adamski w Twardogrze wyrazi sowa uznania za wspaniale

przygotowany koncert, za caoksztat woonej pracy zwizanej z przegldem dla

organizatorw przegldu: dla Roberta Orlikowskiego i dyrektora GOSiR w Jana wierada, a

take nauczycieli i opiekunw, ktrzy przygotowali uczestnikw.

Laureaci III Gminnego Przegldu Kold pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy

Twardogra.

Nagrod Gwn Grand Prix- Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogra oraz

moliwo wystpienia podczas koncertu kold i przebojw wraz Andrzejem i Maj

Sikorowskimi i ich zespoem wypiewaa Milena Gawin (op. Halina lusarek) z SP1 w.

Koncert ten bdzie mia miejsce 23 stycznia 2011 r. o godz. 17.00 w hali sportowo-

widowiskowej GOSiR-u w Twardogrze przy ul. Wrocawskiej 39.

Kategoria wiekowa przedszkole:

solici

I miejsce ex aequo: Natalia Antas (op. Lidia Suliga), Katarzyna Orlikowska (op. Magorzata

Radomska, Alicja Wesoowska) z Miejskiego Przedszkola z Oddziaem Maego Dziecka w

Twardogrze oraz Maja Juszczak (op. Monika Juszczak),

II miejsce ex aequo: Hanna Babij i Marta uchowska (op. Lidia Suliga) z Miejskiego

Przedszkola z Oddziaem Maego Dziecka w Twardogrze oraz Paulina Federyszyn (op.

Robert Orlikowski) z Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji w Twardogrze,

III miejsce ex aequo: Kamila Bilska (op. Agata Jesionka, Elbieta Bajcar-Szierok), Zuzanna

urawka (op. Magorzata Radomska, Alicja Wesoowska) z Miejskiego Przedszkola z

Oddziaem Maego Dziecka w Twardogrze, Mateusz Moczulski (op. Anna Dugaj) z SP w

Grabownie Wielkim oraz Miriam Witiw.

zespoy wokalne

I miejsce: Natalia Antas, Hanna Babij, Marta uchowska (op. Lidia Suliga) z Miejskiego

Przedszkola z Oddziaem Maego Dziecka w Twardogrze.

II miejsce: Kamila Bilska, Julia Wicaw, Julia Szybiak (op. Agata Jesionka, Elbieta Bajcar-

Szierok) z MPzOMD w Twardogrze,

III miejsce ex aequo: Pola Leszczyszyn, Zuzanna Maszyna, Wiktoria Sadowska (op. s.

Magorzata Kalinowska) z Przedszkola Niepublicznego Sistr Opatrznoci Boej w

Twardogrze oraz Milena Bubiska, Nikola Filus, Klaudia Filus, Zuzanna Sokoowska (op.

Anna Byczkiewicz, Elbieta Sobczyska) z MPzOMD w Twardogrze.

Kategoria wiekowa szkoa podstawowa klasy I - III:

solici:

I miejsce ex aequo: Bartosz Nowak (op. Halina lusarek) z SP1 w Twardogrze i Natalia

otecka (op. Pawe Grobelny) ze Spoecznego Ogniska Artystycznego Allegretto w

Twardogrze ,

II miejsce ex aequo: Wiktoria Kosmala, Aleksandra Piotrowicz, Alicja Solarz (op. Halina

lusarek) z SP1 w Twardogrze,

III miejsce ex aequo: Julia Hdzyska, Oliwia Komr (op. Halina lusarek) z SP1 w

Twardogrze oraz Jagoda lusarek (op. Ewa Kaandziak) z SP w Goszczu.

wyrnienia:

Alicja Ciosek (op. Danuta Zajc), Karolina Gierszon (op. Monika Juszczak) z SP w Goszczu,

Magdalena Gojny, Agata Raska (op. Anna Dugaj) z SP w Grabownie Wielkim, Kornelia

Morka, Marta Wajda (op. Halina lusarek) z SP1 w Twardogrze.

zespoy wokalne:

I miejsce: Maksymilian Cych, Bazej Sopoliski (op. Barbara Franc) z SP2 w Twardogrze,

II miejsce: Zuzia - Oliwia (op. Anna Dugaj) z SP w Grabownie Wielkim,

III miejsce ex aequo: Agata Moczulska, Magda Krall oraz Grabowianeczki (op. Anna Dugaj)

z SP w Grabownie Wielkim.

Kategoria wiekowa szkoa podstawowa klasy IV-VI:

solici

I miejsce ex aequo: Agnieszka Cych, Marcelina Pluta (op. Halina lusarek) z SP1 w

Twardogrze oraz Aleksandra Kozowska (op. Pawe Grobelny) z SOA Allegretto w

Twardogrze.

II miejsce ex aequo: Marta Obiego, Justyna Saba z akomp. Agnieszki Sobiskiej (op.

Monika Juszczak) z SP w Goszczu, Natalia Witiw (op. Barbara Franc) z SP2 w Twardogrze,

III miejsce ex aequo: Aleksandra Pita, Adriana Smolis (op. Halina lusarek) z SP1 w

Twardogrze oraz Julia Wira (op. Pawe Grobelny) z SOA Allegretto w Twardogrze.

Wyrnienia:

Aleksandra Cielik (op. Pawe Grobelny) z SOA Allegretto w Twardogrze, Julia Franczak,

Kornelia Woniak, Klaudia Szewczyk (op. Halina lusarek) z SP1 w Twardogrze oraz

Natalia Ogrotnik (op. Barbara Franc) z SP2 w Twardogrze.

zespoy wokalne i wokalno-instrumentalne

I miejsce ex aequo: Aleksandra Kozowska, Julia Wira, Natalia Witiw (op. Barbara Franc) z

SP2 w Twardogrze oraz Twardogrzanie (op. Halina lusarek) z SP1 w Twardogrze,

II miejsce ex aequo: Natalia Marczyk i Sara Krawczyk oraz zesp wokalno-instrumentalny z

klas czwartych (op. Barbara Franc) z SP2 w Twardogrze,

III miejsce: Koldnicy z Va (op. Barbara Franc) z SP2 w Twardogrze.

Chry:

I miejsce ex aequo: Twardogrzanie (op. Halina lusarek) z SP1 w Twardogrze,

Nutinki (op. Barbara Franc) z SP2 w Twardogrze.

Kategoria wiekowa gimnazjum

I miejsce ex aequo: Monika Federyszyn (op. Monika Juszczak) Gimnazjum nr 1 w

Twardogrze, Daria Kleszcz (op. Pawe Grobelny) z SOA Allegretto w Twardogrze, Maja

Olszaska (op. Robert Orlikowski) z GOSiR w Twardogrze,

II miejsce ex aequo: Emilia Biernat, Agata Gowacz, Klaudia Pawluk (op. Monika Juszczak)

G1 w Twardogrze,

III miejsce ex aequo: Natalia uczak (op. Irmina Wolna) G2 w Twardogrze, Ewa

Kaszczyszyn, Pawe Kuriata, Anna Obiego (op. Monika Juszczak) G1 w Twardogrze.

zespoy wokalne:

I miejsce: Monika Federyszyn, Maja Olszaska (op. Robert Orlikowski) z GOSiR w

Twardogrze,

II miejsce: Agata Gowacz, Pawe Kuriata (op. Monika Juszczak) G1 w Twardogrze.

III miejsce: Ewa Wjcik, Kamil Harabasz (op. Irmina Wolna) G2 w Twardogrze.

Kategoria wiekowa powyej 16-stu lat:

solici:

I miejsce: Kinga Mrowiec (op. Pawe Grobelny) z SOA Allegretto w Twardogrze,

II miejsce: Judyta Walczak (op. Robert Orlikowski) z GOSiR w Twardogrze,

III miejsce: Patrycja Prymas (op. Pawe Grobelny) z SOA Allegretto w Twardogrze.

Wyrnienia:

ukasz Lis, Marta Warszawska (op. Robert Orlikowski) z GOSiR w Twardogrze.

zespoy wokalne:

I miejsce: Grabowianie (op. Robert Orlikowski) z GOSiR w Twardogrze.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj