Aktualno�ci

Non-profit


Najpierw czowiek, pniej duchowny to x.A.F.Leja ;

Chocia parafia twardogrska od 15 lat terytorialnie naley do diecezji kaliskiej to od 1945

roku posug duszpastersk peni w niej ksia salezjanie, ktrzy przynale do inspektorii

wrocawskiej im. Jana Bosko. Na czele inspektorii stoi ks. inspektor wybierany na okres

kadencji (6 lat), ktry z pomoc Rady troszczy si o rozwj ycia zakonnego. W

Twardogrze kolejni inspektorzy rokrocznie s organizatorami szeroko znanej akcji PiM-

Pielgrzymki Ministrantw. Uroczyste objcie urzdu inspektora ju od kilkunastu lat odbywa

si sanktuarium twardogrskim, rwnie i tak byo tym razem. W sobot 19 czerwca podczas

uroczystej Eucharystii, ktrej przewodniczy Radca regionu Europa Pnocna ks. Stefan

Turansky, w obecnoci ksiy inspektorw Marka Chmielewskiego z Piy, Sawomira

ubiana z Warszawy, Giuseppe Pellizzariego z Moskwy, ks. wikariusza Dariusza Bartochy z

Krakowa oraz koczcego posug inspektora ks. Bolesawa Kamierczaka, urzd inspektora

Wrocawskiej Inspektorii w. Jana Bosko obj ks. Alfred Leja. Przed Eucharysti klerycy z

nowicjatu przybliyli w scence widowiskowej przedstawili posta b. ks. Michaa Ruy,

nastpcy w. Jana Bosko, z racji obchodzonej w tym roku 100 letniej rocznicy jego mierci.

W uroczystoci wzili take udzia licznie zgromadzeni wspbracia, a wrd nich take

czarnoskry ks. John Bosco Mulenga z Namibii, siostry salezjanki, rodzina ks. Alfreda Lei,

delegacja z Salezjaskiego Orodka Szkolno-Wychowaczego, gdzie ks. Leja peni funkcj

dyrektora oraz salezjanie wsppracownicy, miejscowa Stra Maryjna oraz miejscowy chr

Rapsodia. Pod koniec Eucharystii nastpi czas podzikowa , ycze i gratulacji. Ks.

Giuseppe Pellizzariego, pochodzcy z Woch yczenia zoy w jzyku rosyjskim, byy take

yczenia w jzyku niemieckim. Caa uroczysto odbywaa si w duchu radoci, ktr

zapewni najbardziej radosny wspbrat, gocinny proboszcz ks. proboszcz Ryszard Jele.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj