Aktualno�ci

Non-profit


XXX PIM_Twardogra_2010.

W dniach 30 kwietnia 3 maja po raz 30 Liturgiczna Suba Otarza przybya z pielgrzymk do Matki Boej Wspomoenia Wiernych, do Twardogry. Tegorocznym hasem jubileuszowego ju spotkania byo: Salazjanom gratulujemy ks. Bosko. To dziki witemu Janowi Bosko s Salezjanie, ktrych gwnym posannictwem jest praca z modzie. Te wszystkie dni wypenione byy dzikczynieniem Bogu za dar Ksidza Bosko poprzez uczestnictwo we wsplnych Eucharystiach, spotkaniach modlitewnych, wieczorach radoci ale take udziau w rnych zawodach sportowych, turniejach i koncertach. Na to wielkie wito Liturgicznej Suby Otarza, ktre jest zwieczeniem rocznej pracy w parafialnych grupach ministranckich do Twardogry zjechali si ministranci, lektorzy z nastpujcych miejscowoci: z Lubina z parafii NSPJ, Matki Boskiej Czstochowskiej i w. Jana Bosko, Chocianowa, Wrocawia za parafii w. Michaa, NSJ, Chrystusa Krla, w. Maksymiliana Kolbego, Kamyka, Cieszkowa, Bolesawca, Suowa, Kunicy Czeszyckiej, Lewina Brzekiego, Chwaliszewa, Prochowic, Ostrowa Wlkp z parafii Ducha w., Matki Boej Fatimskiej, Czstochowy z parafii NSPJ, rody lskiej, Doruchowa, Dbrowy Grniczej, Poznania parafii w. Jana Bosko, Leszna, Miksatu, Kopca, Sosnowca, Biaej, Trzebnic, Ciechowa, Raszkwki, Kieczowa. Oczywicie nie zabrako ubiegorocznych zwycizcw czyli LSO z Twardogry.

W pierwszych godzinach opiekunowie salezjanie, swoim podopiecznym dali przykad, e rwnie i oni nie boj si rywalizacji sportowych wic na sali widowiskowo-sportowej przy ul. Batorego rozegrali mecz Twardogrzanie -Salezjanie o puchar kustosza Sanktuarium. Mecz zakoczy si wynikiem 9 do 5 a puchar powdrowa z rk Kustosza i Proboszcz Sanktuarium w Twardogrze ks. Ryszarda Jelenia do reprezentacji z Twardogry . Reprezentanci Twardogry byli bardzo szczliwi z pokonania wysportowanych klerykw.

Oficjalna inauguracja PiM u nastpia na placu przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistw, gdzie uczestnikw witali: starosta powiatu Zbigniew Potyraa, dyrektor Gimnazjum Anna Siwa, Stanisaw Adamski. no i gra zsyajc obfity deszcz na obmycie, by w nastpnych dniach obdarzy pogod. Nawet obfity deszcz nie przeszkodzi modym, aby wyruszy obrzeami miasta z pielgrzymk do bazyliki. A w bazylice spotkanie modlitewne zostao poczone z recitalem Violi Brzeziskiej. Na sobotni wieczr jubileuszowy organizatorzy zaprosili nie tylko ministrantw, ale i mieszkacw miasta oraz zesp Bethel z Wrocawia, Elektryczne Gitary a w miedzy czasie mona byo oklaskiwa wystp akrobacji Niesamowitych. Nie brako rwnie scenki ewangelicznej oraz oklaskiwanego swka wieczornego ksidza proboszcza R. Jelenia, a na zakoczenie dnia w dowd wdzicznoci w niebo poszyboway sztuczne ognie.

Gwny organizator PiMu czyli Salezjaski Orodek Animacji Duszpasterstwa Modzieowego Inspektorii Wrocawskiej z ks. Dariuszem Szyszka na czele zadbali by organizacja przebiegaa sprawnie, by wczyli si w dzieo sponsorzy, a modym zapewniono udzia w licznych konkurencjach takich jak: wielobj, pikarzyki, dwa ognie, badminton, siatkwka plaowa, pika rczna, ringo, uni-hok, bieg 400m, bieg 100 m, slalom kajakowy, wiea Babel, uni-hok, przeciganie liny, pika halowa, sztafeta wahadowa, skok w dal, tenis stoowy, pika halowa, wycig na deskach, druynowy skok w dal, krl strzelcw, konkurs wiedzy liturgicznej, konkurs wiedzy o b. Pitce Poznaskiej, konkurs wiedzy biblijnej. Wszystkie konkurencje odbyway si w trzech kategoriach wiekowych: M szkoa podstawowa, S gimnazjum, L szkoa rednia.a

Strzelnica przy Sali widowiskowo-sportowej gocia w sobot, na zawodach strzeleckich modych zawodnikw z LSO. Nad caoci zawodw czuwali: Tatiana Berkowska, Grzegorz Berkowski (sdzia), Bronisaw Sobi, Adam Nowicki, Romuald Froski, Pawe i Marcin Pawlikowie. Zawodnicy strzelali w dwch kategoriach. Strzelano z karabinkw pneumatycznych. Najlepszym w strzelaniu z wiatrwki w kat. S by Mateusz Wawrzak z Czstochowy, drugie miejsce zaj Darek Chmielarz z Chwaliszewa, trzecie miejsce naleao do Macieja Stachurski z Maskatu, a czwarte zdoby Jarosaw Sobaski z Chwaliszewa. W kategprii L najlepszy wynik otrzyma Mateusz Bczkowski z Suowa, na drugim miejscu by Wojciech Hronowski z Prochowic, na trzecim Tomasz Jaskua z Lubina z parafii MB Czstochowskiej, a na czwartym ukasz Witek z Twardogry.

W ramach rywalizacji 2 -go maja zosta midzy innymi zorganizowany i przeprowadzony turniej wiedzy sportowej : Mistrzostwa wiata w Pice Nonej ". Kady z zawodnikw odpowiada na 10 pyta wybranych z zestawu od 1-170. Dwch uczestnikw wykazao si niesamowita wiedza i odpowiedzieli na wszystkie pytania czyli wszystkie 10 . Byli to ministranci Patryk Halczak z Lubina i Tomasz Klarczyk z Chocianowa . Zakres wiedzy obejmowa lata od 1930 roku do 2010 . Pytania przygotowa i konkurs prowadzi Alojzy Kulig wraz z Jackiem Jarosikiem Z Midzyborza studentem Politechniki . W jury zasiadali Stanisaw Adamski i Krzysztof Manulik.

Uroczyste zakoczenie PiMu miao miejsce podczas uroczystej mszy witej 3 maja w twardogrskiej bazylice. Mszy witej przewodniczy i homili wygosi ks. bp. Teolil Wilski, tegoroczny jubilat, obchodzcy 50 lecie kapastwa. Oprcz licznie zgromadzonych kapanw towarzyszyli jemu ks. Inspektor Bolesaw Kamierczak i wiceprezes SALOSU ks. Wacaw Kdzierski. Podczas homilii biskup nawiza do spotkania w minion niedziel papiea Benedykta XVI z modzie w Turynie oraz do ksidza Bosko i jego zastpcy ks. Rua, ktry dbao to, by duch salezjaski si rozwija. Podczas homilii ks. Biskup udzili gosu swojemu kapelanowi ks. dr Przemysawowi Talaga, ktry opowiedzia o swojej drodze do kapastwa, a zacza si w wieku 5 lat, kiedy zosta ministrantem. W czasie ofiarowanie w procesji z darami ministranci midzy innymi przynieli fotografi fontanny, ktra zostaa zamontowana przed grot przy bazylice. Ca Eucharysti przepenia duch radoci i wdzicznoci. Na koniec ks. Dariusz Szyszka podzikowa mieszkacom, wadzom miasta, powiatu, kapanom, sponsorom. Dla opiekunw, sponsorw przygotowano makiety kalendarza. Wrd owacji odczytano najlepsze druyny LSO. Po zsumowaniu punktw z trzy dniowych rywalizacji i zdobytych na przestrzeni roku najwicej zdobya Twardogra , po raz drugi zajmujc pierwsze miejsce. Podopieczni ks. Tomasza Bednarczuka i kl. Bartosza Majchrzaka w sumie zdobyli 360 punktw, w nagrod otrzymali 3000 z a take pokanych rozmiarw puchar przechodni. Drugie miejsce LSO z parafii NSPJ w Lubinie 302 pkt. Wyjechali z pucharem i 2000 z, a na trzecim LSO z parafii Wniebowzicia NMP w Chocianowie. Otrzymali 1000 z. I puchar. Nagrody wrczali ks. bp. Teofil Wilski oraz Alojzy Kulig i Aleksander Krl. Kada druyna otrzymaa dyplom. Kadego dnia najlepszym z kadej konkurencji wrczano nagrody.

Kadego roku w czasie trwania pielgrzymki angauj si nie tylko klerycy, nowicjusze ale i modzie. To przecie ogromne przedsiwzicie. Na nich ley odpowiedzialno za sektory takie jak informacja, sport, wyywienie, noclegi, atrakcje kulturalne, liturgia itp.Bez zaplecza osobowego, materialnego i modlitewnego nie mona by dokona tak ogromnego przedsiwzicia i uwiadomienia radoci z bycia lektorem, ministrantem i suenia przy otarzu.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj