Aktualno�ci

Non-profit


Gimnazjum nr1. nadano imi"Polskich Olimpijczykw"

W pierwszy czwartek marca przed godzin dziewit rozdzwoniy si dzwony

twardogrskiej Bazyliki. Dziki temu caa spoeczno miasta miaa moliwo

zainteresowa si co one zwiastuj. Dugo nie trzeba byo czeka, O godzinie 9.00 w Bazylice

rozpocza si msza w. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa ordynariusza

Stanisawa Napieray, ktra zainaugurowaa uroczysto nadania Gimnazjum nr 1 w

Twardogrze imienia Polskich Olimpijczykw i powicenia sztandaru szkoy. Z prob o

powicenie sztandaru zwrcia si do Biskupa dyrektor Gimnazjum Anna Siwa wraz z

przedstawicielk rodzicw Jolant Gabriel. Liturgi uwietnili poprzez komentarze, procesj

z darami uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zesp. Nad przygotowaniem liturgii czuwaa

siostra Yadwiga Verbitska (s.Iweta) ze Zgromadzenia Sistr Opatrznoci Boej. Po

uroczystoci w bazylice-sanktuarium, zaproszeni gocie, pracownicy Gimnazjum, rodzice i

uczniowie udali si na plac przed szko gdzie nastpio odsonicie tablicy pamitkowej i

powicenie jej przez ks. proboszcza Ryszarda Jelenia. Tablic odsonili zaproszeni na ten

dzie polscy olimpijczycy: Halina Aszkiewicz-Wojno, Erwina Ry-Ferens, Pawe Rada,

Janusz Kierzkowski, Dariusz Godziak, Jzef Tracz, Ryszard Podlas, Mieczysaw opatka,

Jan Cych. Nastpnie kroki prowadziy na teren szkoy do kcika patrona, ktry odsonia

Erwina Ry-Ferens polska panczenistka, medalistka mistrzostw Europy i wiata, olimpijka.

W kciku umieszczono kka olimpijskie,figur skoczka wzwy oraz biegacza w pozycji startu na bieni. Dalsza

cz uroczystoci odbya si ju w sali widowiskowo - sportowej gdzie po odpiewaniu

Hymnu Pastwowego, prowadzcy: Boena Olszaska i Sebastian Stekiel zaznaczyli, e

dzie dzisiejszy jest dniem szczeglnym w historii szkoy i zdarza si w jej yciu tylko raz

witajc szczeglnie przedstawicieli: Kuratorium Owiaty Janin Jakubowsk, starost

Zbigniewa Potyra, reprezentanta PKOl Dariusza Godziaka , przybyych olimpijczykw,

burmistrza MiG Jana Dugaja, przewodniczcego RM Stanisawa Adamskiego oraz radnych,

ksiy dziekana Zbigniewa Gorczewskiego, proboszcza Ryszarda Jelenia, fundatorw,

dyrektorw szk, sotysw, rodzicw, pracownikw i uczniw szkoy.

Przed momentem przekazania sztandaru spoecznoci gimnazjalnej i odczytaniem przez

przewodniczcego Rady Stanisaw Adamskiego uchway o nadaniu imienia, vice dyrektor

Gimnazjum Dorota Siemaszko-Babij

uzasadni wybr imienia dla szkoy. O wyborze zadecydowa fakt, e modzie

twardogrskiego gimnazjum czsto odnosi sukcesy w rnego rodzaju zawodach sportowych,

nierzadko zajmujc czoowe miejsca, a idee olimpijskie wskrzeszone ponad sto lat temu przez

Pierr'a de Coubertin'a, s skarbnic wartoci, ktre wzbogacaj osobowo i wiedz o

wiecie.

Na ufundowanym przez rodzicw, wadze miasta, instytucje i osoby prywatne sztandarze z

jednej strony s symbole olimpijskie i nazwa szkoy, z drugiej Godo RP i napisy "Citius,

Altius, Fortius" oraz tumaczenie "Szybciej, Wyej, Mocniej". Te trzy sowa bardzo czsto

przewijay si w tym dniu, poczynajc od homilii ks. biskupa. Do nich nawizywali take w

swoich wystpieniach gocie wrd ktrych take bya pochodzca z Twardogry, a

reprezentujca Ministerstwo Sportu i Turystyki, Radca Generalny Urszula Jankowska.

Po wzniosej chwili przekazywania sztandaru, lubowaniu i przemwieniu goci. Po

skadanych gratulacjach, podzikowaniach i przekazywaniu pamitek na scenie pojawili si

uczniowie z przygotowan na ten dzie czci artystyczn nawizujc tematycznie do

staroytnych greckich igrzysk. Wystp chru uwietnia solistka Justyna Szewczyk.

Narratorami wystpw byli: Jagna Gonera i Marcin Grabowski.

Dziki nauczycielom: Monice Juszczak, Urszuli Konopko,

Tatianie Berkowskiej i Izabeli Tomaszek- Czajkowskiej cz artystyczna wzbudzia w

widowni i gociach zachwyt i aplauz za mistrzowskie ujcie tematu igrzysk i uczczenie dnia

nadania szkole imienia Polskich Olimpijczykw.

Z okazji nadania imienia szkole, zostaa wydana GimNAStyka - gazetka szkolna, wydanie

specjalne, w piguce ukazujce dziesi lat twardogrskiego gimnazjum, ksika "Ksztat

wiata rodzi si w nas" zawierajca wybr prac literackich i plastycznych uczniw oraz

okolicznociowy breloczek.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj