Aktualno�ci

Non-profit


Ferie u Salezjanw

Twrdogrskie Oratorium w. Dominika Savio prowadzone przez ksiy salezjanw

zapewnio okoo 150. dzieciom radosne spdzenie pierwszego tygodnia ferii. Na

chtnych, ktrzy zapragnli spdzi wolny czas w Oratorium czekay gry, zawody sportowe

jak chociaby wielobj z nagrodami, konkursy plastyczne, nauka taca, wyjazdy na basen.

Dzieci podzielone byy na grupy wiekowe. Wedug wypowiedzi animatorki najwicej radoci

sprawiay najmodsze dzieci (grupa I od 5 do 7 lat). Zabawiay animatorw licznymi

pytaniami i pomysami. Wedug nich to diament wytwarza si z papieru. Animatorzy maj

nadziej, e kiedy bd w stanie zrealizowa ten pomys. Potrafiy dobrze udawa, e pi,

zwaszcza kiedy chciay przestraszy kleryka. Oprcz zabaw, bya chwila na modlitw, a

ostatni dzie to zabawa przebieracw. Damy, zwierzta, panowie, postacie wymylone

zapeniy parkiet sali Jana Bosko przy Oratorium. Nad caoci wypoczynku czuwa i by jego

organizatorem ks. Daniel Podulka, ktremu pomagali kleryk Bartosz Majchrzak oraz

animatorzy. Bez zapau i powicenia modziey nie mona by byo kontynuowa tej

dugotrwaej akcji. Jeszcze nie tak dawno niektrzy animatorzy byli po przeciwnej stronie. To

oni korzystali z dowiadcze starszych kolegw, dla nich byy organizowane zabawy. Dzisiaj

oni ze swoim dowiadczeniem staraj si zabawia modszych. Tradycja przekazywania

paeczki wraz z dorastaniem trwa w oratorium nieprzerwanie od lat. Animatorzy: Majka

Krl, Arek Cotkiewicz, Rafa Wieczorek, Ptryk Skrzyski, Kamil Wieteska, Katarzyna

Stpie, Wojtek Pietrzykowski, Marta Konopko, Kinga Krawczyk, Wojtek Maciejak, Marta

Fuss, Milena Marczewska, Marta Stefaniuk, Radek Bszczyk, Stanisaw Janas, Marta

Klepacz, Ada Olczak, Bartek Obiego, Karolina Drapiewska, Ewa Dybowska, Patrycja

Bogusawska, Agnieszka Franc, Paulina Wieczorek, Micha Januszkiewicz, Mateusz

Pluszkiewicz, Renata Pawowska, Kinga Skafarek, Edyta Tyszer, Alicja Mazepa, Aleksandra

Mularczyk, Pawe Klimas. Powicili swj czas, zdolnoci i talenty aby ferie dla

najmodszych odbyy si w atmosferze nauki, zabawy i bezpieczestwa. Zakoczenie

tygodniowych ferii z salezjanami ksidza Bosco zostao potwierdzone przez wrczenie

kademu z uczestnikw kolorowego certyfikatu z podobiznami psotnych wiewirek oraz

pluszowej maskotki. Kolejny tydzie dzieci mog spdzi na obiektach GOSiR.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj