Aktualno�ci

Non-profit


Pastoraki i Koldy_ II _Gminny Przegld _" Diamentw Muzycznych"

II Gminny Przegld Kold i Pastoraek - Twardogra 2010

W dniach 5,6 stycznia 2010 r. odbyy si przesuchania II Gminnego Przegldu Kold i

Pastoraek zorganizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogra przez

Gminny Orodek Sportu i Rekreacji w Twardogrze. W przegldzie zaprezentowao si 65

podmiotw wykonawczych (solici, zespoy wokalne i chry) z terenu miasta i gminy

Twardogra, cznie okoo 200 osb, w piciu grupach wiekowych: przedszkole (5-6 lat),

szkoa podstawowa klasy I - III, szkoa podstawowa klasy IV - VI, gimnazjum i powyej 16

lat. Jury w skadzie: Kazimierz Cicho, Andrzej Kowalczyk i Stanisaw Mikiewicz oceniao

wykonawcw wedug nastpujcych kryteriw: dobr repertuaru, walory gosowe,

interpretacja, muzykalno oraz oglny wyraz artystyczny. W dniu 10 stycznia 2010 r. o

godz. 15.00 w wietlicy wielofunkcyjnej GOSiR-u w Moszycach odby si koncert laureatw

powyszego Przegldu. Wystpili w nim uczestnicy, ktrzy zajli I, II, i III miejsce w swojej

kategorii (cznie 37 podmiotw wykonawczych). Koncert prowadziy Olha Holovach i

Patrycja Samoluk. Stron akustyczn zajmowali si: Marek Jankowski i Wojciech

Ryzakiewicz. Scenografi przygotowaa Dorota Banasiak - Franc. Ceremonii wrczania

nagrd dokonywali Zastpca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogra Jan Bernacki oraz

Zastpca Przewodniczcego Rady Miejskiej w Twardogrze Beata Pita. W grupie wiekowej

przedszkole - solici I miejsce zdobya Milena Gawin z Miejskiego Przedszkola z Oddziaem

Maego Dziecka w Twardogrze (opiekunki: Barbara Cyga i Beata Niewrzdowska), II

miejsce - Natalia Antas z Miejskiego Przedszkola z Oddziaem Maego Dziecka w

Twardogrze (opiekunka Halina Bernacka), III miejsce - Maja Juszczak (opiekunka Monika

Juszczak). W kategorii zespoy wokalne w tej grupie wiekowej I miejsce zaj zesp wokalny

z Miejskiego Przedszkola z Oddziaem Maego Dziecka w Twardogrze (opiekunka Halina

Bernacka), II miejsce - kwartet wokalny Paulina Federyszyn, Nikola Nowak, Micha Obiego,

Dariusz Porwisiak z Przedszkola Niepublicznego Sistr Opatrznoci Boej w Twardogrze

(opiekunka - siostra Magorzata Kalinowska), III miejsce - duet Hanna Babij i Julia Wjcik z

Miejskiego Przedszkola z Oddziaem Maego Dziecka w Twardogrze (opiekunka Halina

Bernacka). W grupie wiekowej szkoa podstawowa klasy I - III solici, Jury przyznao I

miejsce dla Marty Obiego ze Szkoy Podstawowej w Goszczu (opiekunka Danuta Zajc), II

miejsce zdobyli ex aequo - Wiktoria Kosmala i Hubert Budzowski ze Szkoy Podstawowej nr

1 w Twardogrze (opiekun Halina lusarek), III miejsce ex aequo - Aleksandra Piotrowicz i

Alicja Solarz ze Szkoy Podstawowej nr 1 w Twardogrze (opiekunka Halina lusarek). W

kategorii zespoy wokalne w tej grupie wiekowej III miejsce zdoby zesp Trzeciaki ze

Szkoy Podstawowej w Grabownie Wielkim (opiekunka Anna Dugaj). W najliczniejszej

grupie wiekowej szkoa podstawowa klasy IV-VI solici - I miejsce przyznano Natalii Witiw

ze Szkoy Podstawowej nr 2 w Twardogrze (opiekunka Barbara Franc), II miejsce ex aequo

-

Natalii uczak ze Szkoy Podstawowej nr 3 w Twardogrze (opiekunka Anna Szierok) oraz

Mai Olszaskiej i Agnieszce Cych ze Szkoy Podstawowej nr 1 w Twardogrze (opiekunka

Halina lusarek), III miejsce ex aequo - Justynie Saba ze Szkoy Podstawowej w Goszczu

(opiekunka Magorzata niegulska), Aleksandrze Burdek ze Szkoy Podstawowej w

Grabownie Wielkim (opiekunka Anna Dugaj) i Aleksandrze Pita ze Szkoy Podstawowej

nr 1 w Twardogrze (opiekunka Halina lusarek). W kategorii zespoy wokalne w tej grupie

wiekowej I miejsce zdoby zesp Twardogrzanie ze Szkoy Podstawowej nr 1 w

Twardogrze (opiekunka Halina lusarek). III miejsce duet - Aleksandra Cielik i Anna

Obiego ze Szkoy Podstawowej w Goszczu (opiekunka Magorzata niegulska), W kategorii

chr w tej grupie wiekowej I miejsce ex aequo zdoby chr Nutinki ze Szkoy Podstawowej nr

2 w Twardogrze (opiekunka Barbara Franc oraz chr Twardogrzanie ze Szkoy

Podstawowej nr 1 w Twardogrze (opiekunka Halina lusarek). W grupie wiekowej

gimnazjum solici - I miejsce zdobya Daria Kleszcz ze Spoecznego Ogniska Muzycznego

Allegretto w Twardogrze (opiekun Pawe Grobelny), II miejsce ex aequo - Marta Mieszaa i

Justyna Szewczyk z Gimnazjum nr 1 w Twardogrze (opiekunka Monika Juszczak), III

miejsce ex aequo - Piotr Skafarek z Gimnazjum nr 2 w Twardogrze (opiekunka Iwona

Jdryczko) i Pawe Kuriata z Gimnazjum nr 1 w Twardogrze (opiekunka Monika Juszczak).

W kategorii zespoy wokalne w tej grupie wiekowej I miejsce zdoby zesp Christmas Girls

z Gimnazjum nr 1 w Twardogrze (opiekunki Beata Karasiska - wierad i Monika

Juszczak), II miejsce - tercet Agata Gowacz, Klaudia Pawluk, Justyna Szewczyk z

Gimnazjum nr 1 w Twardogrze (opiekunka Monika Juszczak), III miejsce - duet Kamil

Harabasz i Ewa Wjcik z Gimnazjum nr 2 w Twardogrze (opiekunka Irmina Wolna). W

grupie wiekowej powyej 16 lat solici I miejsce zaja Patrycja Samojluk z GOSiR-u w

Twardogrze (opiekun Robert Orlikowski), II miejsce - aneta Surma ze Spoecznego

Ogniska Muzycznego Allegretto w Twardogrze (opiekun Pawe Grobelny), III miejsce -

Aleksander Gajewski z GOSiR-u w Twardogrze (opiekun Robert Orlikowski). W kategorii

zespoy wokalne w tej grupie wiekowej I miejsce ex aequo przyznano duetowi Jagna Goneta i

Daria Kaua ze Spoecznego Ogniska Muzycznego Allegretto w Twardogrze (opiekun

Pawe Grobelny) oraz zespoowi Grabowianie z GOSiR-u w Twardogrze (opiekun Robert

Orlikowski). Nagrod Grand Prix II Gminnego Przegldu Kold i Pastoraek - Puchar

Burmistrza Miasta i Gminy Twardogra zdobya solistka Monika Federyszyn z GOSiR-u w

Twardogrze (opiekun Robert Orlikowski), ktra wystpowaa w grupie wiekowej szkoa

podstawowa klasy IV-VI. Nagroda Grand Prix daje szans Monice Federyszyn zapiewania

koldy wraz z zespoem Golec uOrkiestra podczas koncertu, ktry odbdzie si 15 stycznia

2010 r. o godz. 18.00 w hali sportowo-widowiskowej GOSiR - u w Twardogrze.

Poza wymienionymi nagrodami Jury II Gminnego Przegldu Kold i Pastoraek -

Twardogra 2010 postanowio przyzna rwnie wyrnienia dla: Miriam Witiw z

Przedszkola Niepublicznego Sistr Opatrznoci Boej w Twardogrze (opiekunka - siostra

Magorzata Kalinowska), Julii Hdzyskiej z Miejskiego Przedszkola z Oddziaem Maego

Dziecka w Twardogrze (opiekunka Agata Grzesiak), Marty uchowskiej z Miejskiego

Przedszkola z Oddziaem Maego Dziecka w Twardogrze (opiekunka Halina Bernacka),

Mateusza Moczulskiego, Magdaleny Gojny, Kacpra Rumiskiego, zespow Dzieciaki

Zerwiaki i Projekt ze Szkoy Podstawowej w Grabownie Wielkim (opiekunka Anna

Dugaj), Michaa Jasiaka, Klaudii Szewczyk, Bartosza Nowaka i Marty Wajdy ze Szkoy

Podstawowej nr 1 w Twardogrze (opiekunka Halina lusarek), Agaty Pype i Aleksandry

Cielik ze Szkoy Podstawowej w Goszczu (opiekunka Magorzata niegulska), Aleksandry

Kozowskiej ze Spoecznego Ogniska Muzycznego Allegretto w Twardogrze (opiekun

Pawe Grobelny), Klaudii Pawluk i Agaty Gowacz z Gimnazjum nr 1 w Twardogrze

(opiekunka Monika Juszczak), Karoliny Janasek z Gimnazjum nr 2 w Twardogrze

(opiekunka Irena Straszak) oraz trio - Magorzata Rataj, Piotr Skafarek, Renata Wjcik z

Gimnazjum nr 2 w Twardogrze (opiekunka Iwona Jdryczko).

Specjalne podzikowania organizatorzy kieruj pod adresem wolontariuszek: Olhi

Holovach i Patrycji Samojluk, ktre przez trzy dni trwania Przegldu profesjonalnie i z

wdzikiem peniy funkcje konferansjerek. Koordynatorem przegldu by pan Robert

Orlikowski, dziki ktremu wiele " diamentw" muzycznych mogo ujrze wiato dzienne,

jak w podsumowaniu gali mwi burmistrz Jan Bernacki.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj