Aktualno�ci

Non-profit


Chr "Rapsodia" dla Twardogrzan z okazji - wita Narodowego - 11 listopada.

W niedziel poprzedzajc obchody wita Niepodlegoci twardogrski chr parafialny Rapsodia zaprosi mieszkacw Miasta i okolic Twardogry na wieczr pieni patriotycznej poczony ze wsplnym piewaniem. Z zaproszenia skorzystali rwnie pose Beata Kpa, starosta powiatowy Zbigniew Potyraa, radny powiatowy Alojzy Kulig, burmistrz Jan Dugaj, przewodniczcy rady Stanisaw Adamski oraz radni, a take twardogrscy duchowni z ks. dyrektorem Ryszardem Jeleniem na czele. Sala witego Jana Bosko przy oratorium pkaa w szwach. W myl zasady, e muzyka agodzi obyczaje w ten niedzielny wieczr wszyscy czyli si w jeden wielki chr. Ksidz Piotr Skarga powiedzia: Kto ojczynie swej suy, sam sobie suy, bo wszystko co dobre, w niej si zawiera. Tymi sowami prezes Rapsodii Jzef Gbka rozpocz koncert. W swoim wystpieniu zastanawia si Jak wygldaj obchody tego wita, ilu modych Polakw w nich uczestniczy, a take postawi pytanie retoryczne Czyby sowa: patriotyzm, Ojczyzna , duma narodowa stay si archaizmami? Zaznaczy rwnie e, wspominanie historii w tym wanym dniu suy do uwiadomienia sobie czym jest mio ojczyzny i odpowiedzialno za jej losy. Poszczeglne minione okresy i te najnowsze zachcaj do zrobienia rachunku Co zrobilimy z wolnoci? Cho mona zauway wiele zmian pozytywnych jak przemiany ustrojowe, demokratyczne struktury pastwa, upodmiotowienie spoeczestwa, wejcie w struktury midzynarodowego bezpieczestwa, to jednak baga komunizmu cignie si szczeglnie w mentalnoci Polakw. To sprawia, e brak jest wzajemnego porozumienia i troski o wsplne dobro. Prywata, korupcja, naginanie prawa do wasnych potrzeb. Interes partyjny bierze gr nad dobrem caego spoeczestwa . Warto czowieka mierzy si nie jego umiejtnociami, ale przynalenoci polityczn, Do tego trzeba doda kryzys wiary i moralnoci.

A poniewa pie stoi na stray pamici narodu w programie chr zaprezentowa pod dyrygentur Heleny Piotrowskiej pieni z rnych okresw historii. Swj wystp rozpocz od redniowiecznej pieni Gaude Mater, ktra w okresie Piastw penia rol hymnu krlewskiego. Po niej obecni wysuchali pieni-przysigi, znanej wszystkim Roty, napisanej przez Mari Konopnick. Nastpnie pieni z okresu powsta takie jak Warszawianka, Dalej bracia do buata, Hej strzelcy. O trudnym okresie w historii Ojczyzny, o okresie wojennym przypominay pieni O Panie, ktry jest na niebie, Deszcz jesienny, Karpacka brygada, by nastpnie wej w okres pokoju, wolnoci wypiewujc pieni Ojczyzno ma, Polski kraju wity, Modlitwa o pokj. Jak zauway narrator w historii naszego kraju byy chwile wielkich zwycistw i bolesnych klsk, w kadym okresie polski piew integrowa rodzin i spoeczestwo, uczy prawdziwej historii Polski i sprawia, e na nowo w sercach Polakw odyway hasa: Bg, Honor, Ojczyzna. Na zakoczenie odpiewano pie napisan w 1999 roku przez Wojciecha Kejne Pki Polska yje w nas. Polonista, narrator Jzef Gbka przed kad wykonan pieni omwi jej autorw, histori powstania. Szczeglno tego wieczoru polegaa na tym, e obecni na sali byli nie tylko suchaczami, ale zosta rwnie dla nich przygotowany repertuar i kady mg wczy si we wsplne piewanie. Pani Helena Piotrowska dyrygent chru wspomniaa, e chr nie tylko ubogaca naboestwa kocielne, ale w swoim repertuarze ma take koncerty patriotyczne. Pierwszy taki koncert odby si ju w 1988 roku. Chocia nie s doceniani przez twardogrskich parafian, ktrzy szybko opuszczaj pomieszczenie kocioa, to jednak mile wspominaj wystpy w Wilnie, we Lwowie i ostatni w kociele w. Stanisawa Kostki w Warszawie na oliborzu, gdzie ich wystpy zostay mile przyjte. Zawsze gdziekolwiek s reklamuj swoje mae miasto- Twardogr. Korzystajc z obecnoci na uroczystym piewaniu burmistrza Jana Dugaja, dyrygent zoya podzikowanie za wspieranie dziaalnoci chru i zrozumienie, e te ma potrzeby jak choby stroje.

Na zakoczenie pose Beata Kpa podzikowaa za przepikny patriotyczny wieczr. Powiedziaa, e zawsze sympatyzuje z tym chrem i stara si by w miar moliwoci na kade zaproszenie. Wspomniaa nieyjcego ju piewaka Jana Kuliga, oraz obja wspomnieniem wszystkich zmarych tworzcych przeszo szedziesicioletni histori Rapsodii. Sowa uznania skierowaa rwnie w kierunku narratora. Koczc, w przededniu wita, zoya wszystkim yczenia radoci oraz, by kada wybierana wadza bya sub, eby nigdy nami nie kierowaa pycha, bo pycha zawsze maszeruje przed upadkiem. yczya wadzy, ktr kieruje dobro i suba caemu narodowi.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj