Aktualno�ci

Non-profit


Refleksje o koncercie orkiestr dtych, autor pan Micha Szala.

Przegldajc stare zdjcia Twardogry, nawet te zawarte na stronach internetowych, znale moemy wiele ladw wiadczcych o dawnej wietnoci miasta. Organizowane tu zawody pywackie, druyna piki nonej czy orkiestra dta, to lady ktre wiadcz o wszechstronnoci miasta jeszcze przed II Wojn wiatow. Bez wzgldu na to jaka ludno i w jakim okresie zamieszkiwaa nasze miasto, dzi moemy si poszczyci jego wspania histori, do ktrej my moemy dopisa kolejne pikne wersety. Jako dziecko ogldaem zawody kolarskie, a losy naszej druyny pikarskiej nigdy nie byy mi obojtne. Pamitam rwnie z dziecistwa jak podczas wikszych uroczystoci kocielnych Pan Marian Kulig wraz z tymi ktrym muzyka w duszy gra upikszali i w dalszym cigu upikszaj Msze wite grajc na instrumentach dtych. Dzisiaj doczekalimy si orkiestry dtej pod dyrekcj Pana Stanisawa Mikiewicza ktra niosc w swej nazwie Twardogrsk wielk tradycj po dugich prbach i wiczeniach zagraa na rynku naszego miasta razem z trzema innymi wspaniaymi orkiestrami!

Nasza orkiestra ma ju koncertowy dorobek na swoim koncie, a jej doskonalony za kadym razem kunszt ucieszy nasze uszy dzisiaj wspania muzyk, bardzo dobr rytmik i rewelacyjnym brzmieniem. Rado to dla mieszkacw naszego miasta tym wiksza, e muzykami tej orkiestry s nasi koledzy i koleanki, znajomi, dzieci - po prostu Twardogrzanie!

Podczas pierwszego przegldu Orkiestr Dtych w Twardogrze zagraa rwnie Orkiestra z Trzebnicy, ktra w nieduym skadzie zagraa precyzyjnie i dokadnie, a ostre dwiki pierwszego kornetu, otulone ciepym brzmieniem drewna i fletu poprzecznego i klarownymi dwikami puzonw i tub wywara na publicznoci bardzo mie wraenie.

Orkiestra z Miejskiej Grki zaprezentowaa wspania orkiestrow muzyk. Dwiki ostre i dokadne, a momenty w ktrych drewno zaczyna wie prym (marszowe Trio) zwykle oznaczajce co najmniej kilka niestrojcych dwikw, okazao si bardzo dopracowane. Jeli kto chcia by usysze klasyczne brzmienie orkiestry dtej, ubarwione brzmieniem waltorni, i delikatnym zaciciem swingowym, ktrego wyrazu w kornetach i puzonach moglimy dozna, to najbliszy koncert tej wanie orkiestry gorco polecam.

I na kocu, wbrew zupenie chronologii wystpw, orkiestra z Krobii.

Co tu o nich napisa... najlepiej opisuj to sowa konferansjera przegldu a za razem jednego z wsporganizatorw Pana Orlikowskiego. "Oni bawi si muzyk" to prawda w kadym calu!! Rewelacyjna dynamika, doskonaa interpunkcja, wspaniae strojenie i niesamowita wrcz rytmika! Perkusista czujcy muzyk ca swoj osob, dajcy mocny fundament melodii granej przez zesp muzykw, dla ktrych odejcie od klasycznych kanonw muzyki w stron jazzowo-swingowej radoci z jej grania zdaje si by czym naturalnym.

A eby nie tylko uszy cieszy si mogy, ale rwnie oczy, to wanie oni zademonstrowali profesjonalne przygotowanie choreograficzne. To, jak orkiestra wchodzi na scen, jak si na niej ustawia i jak z niej schodzi to elementy szalenie widowiskowe.

Podziw wielki si naley tym, ktrzy muzyk rado nam sprawili, bo wiele wysikw i wicze ich to kosztowao.

Tym ktrzy dawn wietno naszego miasta przywracaj sprawiajc, e dawne tradycje wracaj do ycia - wielkie dziki!

Coraz czciej w naszym miecie wida modych ludzi, ktrzy nosz ze sob przernych ksztatw walizki. Futeray te kryj w sobie instrumenty. Jestem przekonany, e dziki przegldom, ktre wanie zostay zapocztkowane w Twardogrze, muzyka jeszcze mocniej zagra w sercach mieszkacw naszego miasta.

No c, troszk si rozpisaem, ale jak si nie cieszy z takiego wydarzenia ktre w dodatku nie jest czym jednorazowym, a raczej ma by cyklicznym wydarzeniem.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj