Aktualno�ci

Non-profit


Zakoczenie roku szkolnego w Iwaszkiewiczu.

Od sw szanowni nauczyciele, szanowni, drodzy uczniowie dyrektor Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Twardogrze Janina Szpila, zacza ostatnie spotkanie w roku szkolnym 2008/09, ktre wieczy trudy pracy intelektualnej modziey w szkole. Pani dyrektor na wstpie odczytaa pismo przysane przez kurator Beat Pawowicz a skierowane do modziey wszystkich szk z Dolnego lska zwizane z zachowaniem bezpieczestwa przez uczniw korzystajcych z letnich wakacji, a pismo byo napisane przez Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka ( 17.06.09 r. Warszawa). Urywki z odezwy nie kade jezioro jest bezpieczne , nie kady czowiek, ktrego spotkacie godzien jest zaufania.

W skad zespou szk dla modziey wchodz: Technikum z kierunkiem Technik Ekonomista i Technik Technologii Drewna, w ktrym uczniowie uzyskali redni szkoln 3,20 ; Liceum Oglnoksztacce ze rednia 3,13 i Zasadnicza Szkoa Zawodowa ; 3,12. W tym miejscu dyrektor wyrazia nadziej , e uczniowie w kolejnym roku podwysz swoj redni ocen z nauczania. Nadszed czas na wyrnienie indywidualnych osigni najzdolniejszych uczniw. Do nich nale: Eliza Pawowska ( 5,21); Kinga Skafarek ( 5,16); Klaudia Kawako ( 4,88); Renata Pawaowska ( 4,84); Agnieszka Pieczyska , Justyna Lipowska i Kamila Piziorska ( 4,78) oraz Daria Pastuszak (4,77) - s to uczniowie wyrnieni wiadectwem z czerwonym paskiem i kandydaci do stypendium Prezesa Rady Ministrw ( najwysze dwie rednie) . W parze z wysokimi osigniciami w nauce sza stu procentowa obecno w uczszczaniu do szkoy. Nagrod od Rady Pedagogicznej za trud, wysiek i odpowiedzialno wobec siebie i rodzicw i to, e opieka rodzicielska nie posza na marne, otrzymay uczennice: Ewelina Chmiel, Renata Pawoowska i Justyna Lipowska. Rok rocznie nauczyciele organizuj konkursy: przedmiotowe, artystyczne, sportowe, ktre podkrelaj stopie zainteresowania edukacj , rozwojem i chci pracy nad sob przez uczniw. Laureatami zostali: Weronika Urbaska za pierwsze miejsce dla najlepszego ucznia klas pierwszych z przedmiotw cisych, drugie Justyny Mikowskiej, kolejne dla Kamili Piziorskiej. Agnieszka Pieczyska ( I ) najlepszy referat z Astronomii. Osignicia w Dniu sportu, ktry rozegrano w nastpujcych dyscyplinach: pika siatkowa, pika nona, tenis stoowy i wyciskanie ciarka. Dyplom za zajcie pierwszego miejsca w pice siatkowej dziewczt otrzymaa klasa III a, kolejne II a oraz I a. Szkolny turniej piki nonej wyoni klasy: I a/c grupa II, kolejne II c oraz Ic grupa I.

Nagrody i dyplomy indywidualne w tenisie stoowym oraz za reprezentowanie szkoy w zawodach powiatowych otrzymali: Wojciech Wilburg ( I ) , Dawid Pernak ( II ). Muskuy na poziomie szkoy najlepiej pryli: Sebastian Stefaniuk ( I ), Dariusz Karga ( II ) oraz exequo Krystian Juszczak i Przemysaw Diakowski ( III ). Najlepszym intelektem w konkursie Twarz w twarz z Unia Europejsk zabysny: Magorzata Szewczuk, Anna Baran, Joanna Nowak. Z ortografi za pan brat , w szkolnym konkursie Miss i mister ortografii zostali nagrodzeni: Mateusz Grabski, Kinga Skafarek i Kaja Mrwczyska. Rachunkowo nie ma tajemnic dla uczennic: Kingi Skafarek, Darii Pastuszak oraz exequo Katarzyny yjak i Renaty Pawaowskiej. Na klawiaturze komputera najszybciej pisz : Kamila Czajkowska, Kamila Piziorska i Martyna Koecka. Pamici Juliusza Sowackiego powicony by szkolny konkurs recytatorski. Za zwycizcw zostali uznani i dyplomami nagrodzeni : Piotr Chrzan ( I ), exequo Katarzyna Ku, Eliza Pawowska( II ) a take Kaja Mrwczyska ( III ). Pedagodzy dbajc o przyszych maturzystw zorganizowali konkurs wiedzy o jzyku polskim dla klas przedmaturalnych. Rywalizacja wyonia laureatw: Agnieszk Pieczysk , Eliz Pawowsk i Paulin Kozakw. W oglnopolski projekt Jak dziaa moja Gmina zaangaowao si okoo 20 uczniw z Iwaszkiewicza. Do grupy nale: Damian Nowaczyk, Maciej Sawny, Przemysaw Urban, Paulina Wlazo, Marcin Mynarczyk, Katarzyna yjak, Agnieszka Kuwik,

Renata Zawaowska, Katarzyna Ku, Katarzyna Musia, Martyna Pyc, Olga Cholowacz, Patrycja Samojluk, Piotr Chrzan, Aleksander Chajecki, Jonna Poe, Kinga Skafarek , Daria Pastuszak, Agnieszka Perska, Monika Sobko oraz Edyta Tyszer. Wymienieni w ramach projektu brali udzia w konkursie plastycznym pt. Karykatura Burmistrza. Za udzia uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Opiekunem przedsiwzicia jest nauczyciel Katarzyna Krzywda a projekt bdzie kontynuowany take w czasie wakacji.

Samorzd szkolny te mia swoje pi minut w osobach: Mariki Marszaek, Joanny Poe , Darii Pastuszak, Alicji Sokoowskiej, Moniki Sobko, Kingi Skafarek i zosta publicznie przed audytorium szkolnym uhonorowany dyplomami za roczn prac na rzecz caej szkolnej spoecznoci. Hymn szkoy i wyprowadzenie Sztandaru zakoczyo uroczysto zakoczenia

roku szkolnego w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych im. Jarosawa Iwaszkiewicza W Twardogrze.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj