Aktualno�ci

Non-profit


Historyczne wicenia kapaskie w Bazylice Miejszej w Twardogrze...

Parafia MB Wspomoenia Wiernych w Twardogrze w swojej 64. letniej historii po raz

drugi przeywaa wicenia kapaskie. Pierwsze wicenia diakonatu i prezbiteratu miay

miejsce w196 2roku. Natomiast 23 maja br. JE ks. bp Stanisaw Napieraa ordynariusz

diecezji kaliskiej udzieli wice kapaskich czterem diakonom salezjanom: Piotrowi

Drapiewskiemu z Twardogry, Marcinowi Nesterowiczowi z Bierutowa, Krzysztofowi

Smardzewskiemu z Kunicy Czeszyckiej i Pawowi Tarka z Wrocawia.

W uroczystociach uczestniczyy rodziny i przyjaciele nowowywiconych, przedstawiciele

rodowisk, w ktrych dotychczas posugiwali oraz licznie zebrani wspbracia oraz kapani.

Po odczytaniu Ewangelii kandydaci do wice zostali przedstawieni Biskupowi przez

rektora Wyszego Seminarium Duchownego w Krakowie ks. Wojciecha Krawczyka, ktry

jednoczenie zawiadczy o godnoci kandydatw i poprosi biskupa o udzielenie im wice.

Po homilii ks. biskupa nastpi obrzd wice. Biskup pouczy kandydatw do prezbiteratu o

obowizkach, ktre przyjm na siebie wraz z darem wice. Wyraziwszy wol przyjcia

wice, kandydaci do wice lec krzyem, odmwili wraz z wiernymi Litani do

Wszystkich witych, co jest znakiem zawierzenia i usilnej modlitwy. Nastpnie biskup na

gow diakonw, kandydatw do kapastwa, naoy swe rce i odmwi modlitw

konsekracyjn, po czym swe donie naoyli wszyscy kapani zgromadzeni w wityni. Po

przyjciu szat i naczy liturgicznych oraz namaszczeniu doni, nowi kapani stanli przy

Otarzu Pana i wraz z biskupem i po raz pierwszy sprawowali Eucharysti.

Na zakoczenie uroczystoci nowowywiceni wyrazili sw wdziczno wobec Szafarza

Sakramentu Kapastwa i kapanw spotkanych na drodze formacji seminaryjnej oraz wobec

rodzicw wrczajc im wizanki kwiatw. Natomiast modzie, do ktrej szczeglnie posani

s salezjanie, zoya yczenia i wrczya kwiaty nowym kapanom. Oprawie liturgicznej

towarzyszy piew parafialnego chru Rapsodia i zespou modzieowego pod kierownictwem

kleryka asystenta Marcina Mrozka SDB.

Ponownie czwrka neoprezbiterw spotkaa si u stp Twardogrskiej Wspomoycielki 3.

czerwca, by podzikowa za opiek, odprawi prymicyjn msz w. i udzieli prymicyjnego

bogosawiestwa.

Twardogrzanin ks. Piotr Drapiewski swoj prymicyjna msz w. odprawi w niedziel

Zesania Ducha w. Na pewno do koca ycia pozostanie jemu w pamici ten dzie. Ulewny

deszcz, wiatr ktry towarzyszy bogosawiestwu rodzicw, procesyjne udanie si do

kocioa w wiecu niesionym przez mode dziewczta i przy dwikach twardogrskiej

orkiestry pod przewodnictwem Stanisawa Mikowiaka, wyaniajce si soce, ktre przed

wejciem do bazyliki ustpio deszczowi, jakby chciao powiedzie, e w yciu kapana bd

nie tylko soneczne dni. Nowowywiconego prezbitera powitali w wityni przedstawiciele

poszczeglnych grup, a caa rodzina wczya si czynnie w liturgi poprzez czytania, piew i

procesj z darami. Homili podczas mszy prymicyjnej wygosi ks. dyrektor wsplnoty i

proboszcz parafii Ryszard Jele. Na zakoczenie wszyscy obecni mogli otrzyma

bogosawiestwo i pamitkowy obrazek.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj