Aktualno�ci

Non-profit


"Dla Elizy" L.v.Beethoven w wykonaniu Hanny Buys. opiekun M.Pajczkowska.

Podsumowanie XXIII prezentacji muzycznych.

Jeszcze nie tak dawno twardogrzanie, woc swoje dzieci do odlegych w promieniu okoo

22 km Szk i Ognisk Muzycznych , marzyli o powstaniu placwki, w ktrej mogyby si

uczy dzieci bez dodatkowej straty czasu na dojazdy. Moe w nawet w najmielszych

marzeniach nikt nie przypuszcza, e nie tylko powstanie Ognisko, ale bdzie take

organizatorem Prezentacji Muzycznych. Wanie taka impreza miaa miejsce 16 maja w

twardogrskiej "harcwce". Ognisko Artystyczne Allegretto w Twardogrze, nalece

do Dolnolskiego Towarzystwa Muzycznego, zorganizowao XXIII PREZENTACJE

MUZYCZNE. W trwajcym wiele godzin, zorganizowanym z duym rozmachem konkursie

wzili udzia najlepsi uczniowie z dziesiciu Ognisk Muzycznych nalecych do

Stowarzyszenia DTM: z Wrocawia, Smolca, Oawy, Olenicy, Trzebnicy, Mikoszowa, Jelcza

-

Laskowice, Sobtki, Milicza oraz Twardogry. Gospodarzy reprezentowali: ukasz Gnap,

Karolina Cielik, Dorota Gsior, Alicja Mogilnicka. Modych artystw oceniao jury w

skadzie: Maria Zawarto (dyrektor DTM), Tadeusz Melka (prezes DTM), Robert Orlikowski

oraz Jzef Kozie.

Komisja oceniaa wystpy w omiu kategoriach: piew solowy, fortepian, keyboard, gitara,

skrzypce, instrumenty dte i akordeon, perkusja, zespoy kameralne. Praca jurorw

oceniajcych tak ogromny wachlarz nie tylko ze wzgldu na kategorie, ale i na wykonane

dziea, ktre sigay klasykw jak te muzyki wspczesnej bya bardzo trudna. Dla

wszystkich uczestnikw przegldu przygotowano dyplomy uczestnictwa. Laureaci otrzymali

dodatkowo dyplomy gratulacyjne oraz nagrody ksikowe. Ognisko Allegretto w

Twardogrze zdobyo cznie cztery nagrody: wyrnienie dla Doroty Gsior oraz zespou

dziecicego (instrumenty dte), III. Miejsce dla Karoliny Cielik oraz I. miejsce dla Alicji

Mazepy.

Przerw na obiad uczestnikom przegldu wypeniaa muzyka w wykonaniu Orkiestry

Twardogrskiej, prowadzonej przez p. Stanisawa Mikiewicza.

Z powodu choroby na przegldzie zabrako faworytki w kategorii piewu solowego

twardogrzanki Darii Kauy. Organizator Przegldu dyrektor Ogniska Pawe Grobelny

zapewnia, e fani jej piewu bd mogli posucha muzyki w jej agodnej odmianie, podczas

koncert na pocztku czerwca. Wystpi wtedy uczniowie SOA Allegretto w Twardogrze.

Na pewno usyszymy wtedy tych najlepszych, ktrzy w dobry sposb pokazali si na

Prezentacjach- dodaje dyrektor. Informacje o koncercie zamieszczone zostan na plakatach

ogoszeniowych.

Wyniki:

Kategoria Fortepian:

I miejsce Agnieszka Wysota - Ognisko Muz. Wrocaw

II miejsce Mariola Rumlova - Ognisko Muz. Trzebnica i Jakub Noga Ognisko

Muz.Trzebnica

III miejsce Magorzata Dobiach - Ognisko Muz. Wrocaw i Katarzyna Kowalska - Ognisko

Artystyczne w Sobtce

Wyrnienie: m.in. Dorota Gsior - Ognisko Artystyczne w Twardogrze (naucz. Paulina

Jarzb);

Kategoria Keyboard:

I: Jdrzej Wok -SOA Milicz

II: Wojciech Michaowski -SOM Trzebnica oraz Adrianna mietanka - SOM Oawa

III: Karolina Cielik - SOA Twardogra (naucz. Pawe Grobelny)

Kategoria Instrumenty Smyczkowe:

I: Alicja Mazepa - SOA Twardogra (naucz. Ewa Mazur)

II: Sara Mieczychowska - SOM w Trzebnicy

III: Anna Andruszkw - SOM w Trzebnicy

Kategoria: Dte, akordeony:

I: Henryk Grzywna - SOA Milicz

II: Dominik Lisowski - SOA Milicz

III: Jdrzej Wok - SOA Milicz

Kategoria: piew solowy:

Wyrnienie: Pola Dziedzic - SOA Milicz

Kategoria: Zespoy:

I: Zesp akordeonowo - perkusyjny - SOM Olenica

II: Zesp RRD -SOM Wrocaw

III: Modsza Grupa Przedszkolna - SOM Olenica

Wyrnienie:

- zesp. Skrzypcowy - Trzebnica

- zesp. Dziecicy - Twardogra (prow. Stanisaw Mikiewicz)

- zesp. Sax & Cover - Milicz

- zesp. Sounds of Jona - Trzebnica

Kategoria: Gitara:

I: Amadeusz ucarz - Wrocaw

II: Pawe Ewertowski - Milicz

III: Magda Trbicka -Wrocaw

Wyrnienia: Agata wicicka - Wrocaw

Joanna Skora - Milicz

Bartosz Kowalski - Milicz

Micha de Haan - Mikoszw


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj