Aktualno�ci

Non-profit


Potrafi si zaprezentowa.

Zesp Szk Specjalnych w Twardogrze by gospodarzem i organizatorem tegorocznego wojewdzkiego konkursu na najpikniejsza kartk boonarodzeniow. Do konkursu stanli nie tylko uczniowie miejscowej Szkoy Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 ale take z takich miejscowoci jak Oawa, Wrocaw, Milicz, Wow. Kodzko, migrd, Olenica, Sycw, Wabrzycha.

Jury w skadzie: Jan Wieczorek przewodniczcy i czonkowie Krystyna Bajcar, Dorota Franc- Banasiak i Dariusz Harabasz mieli nieatwe zadanie. Trzeba byo wybra laureatw oceniajc 118 nadesanych prac z 14 szk.

W kategorii wiekowej dzieci modsze klasy I-III zostay podzielone na dwie grupy.

W grupie I:

I miejsce przyznano Maciejowi Nizio ze Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego z Milicza

II miejsce zaja praca Wojciecha Adach take z Milicza

III miejsce zdoby Krystian Cicho z Zespou Szk Specjalnych z Wabrzycha. Wyrnienia w tej kategorii wiekowej otrzymali: Jacek Osica z SOSW Wrocaw i Joachim zaj z ZSS Twardogra.

W grupie IV

I miejsce zaj Sawomir Krasik z SOSW Olenica

II miejsce zaj Marcin Soboda z ZSS w Oawie a trzecie Laura Rudzka z ZSS w Oawie. Wyrnienie jury przyznao Wiktorii Zagrskiej z ZSS w Woowie.

W kategorii wiekowej dzieci starsze klasy IV-VI w grupie II wyowiono laureatw:

I miejsce Marlena Majdziska ZSS w Oawie, II- Julia Wybieraa SOSW Milicz, III Stanisawa Domaska ZSS Wow. Wyrnienia przyznano Patrykowi Tomczyk ze SP 103 przy SOSW Wrocaw.

W grupie V pierwsze miejsce naleao do Natalii uczak z ZSS w Twardogrze, II do Patryka Bejcara SOSW Milicz, III miejsce zaja Patrycja Majdziska z ZSS w Oawie.

Rwnie w Kategorii wiekowej Gimnazjum prace podzielono na dwie grupy:

W grupie III laureatk zostaa Angelika Olszczyska z SOSW Olenica, na drugim miejscu uplasowaa si Karolina Miazga z Gimnazjum Specjalnego w Woowie, a na III Paulina Mirga z ZSS w Kodzku. Wyrniono take prace Mariety Koeckiej z Twardogrze, Patrycji Biernackiej z Woowa, Adriany Kli z Kodzka oraz Magorzaty Dembna z Sycowa.

W grupie VI pierwsze miejsce zaj Pawe Nicpo ze Szkoy Przysposobiajcej do Pracy w migrodzie, drugie Renata Wjcik z Twardogry, a trzecie Aleksander Kreczmer z ZSS w migrodzie. Wyrniono take prace: Krystyna Majewskiej z Wabrzycha, Ewy Wjcik z Twardogry, Ry Bobik z Olenicy, Marty Szole ze migrodu i Rafaowi Rowskiemu z Oawy.

Specjalna nagroda od Komisji Konkursowej powdrowaa do Dominiki Mczki z Wrocawia. Dyrektorowi Szkoy Markowi Pawlickiemu najbardziej podobaa si kartka boonarodzeniowa Katarzyny Mosiskiej z Milicza, ktra take otrzymaa nagrod. Nagrod Starosty zdobya Angelika Pawowska ze SP nr 116 we Wrocawiu.

Uroczystemu wrczaniu nagrd, ktre odbyo si w czwartek czwartego grudnia towarzyszya bardzo uroczysta atmosfera nie tylko ze wzgldu na przybycie starosty olenickiego Zbigniewa Potyray, szacownego jury, laureatw z opiekunami, ale take fakt wystawienia przez uczniw szkoy, jaseek przybliajcymi nastrj wit, dla ktrych kanw byy prezentowane prace plastyczne. W swoim wystpieniu dyrektor szkoly Marek Pawlicki nawiza do roli kartki witecznej mwic: Boe Narodzenie to czas radoci, czas nadziei i wsplnych spotka, a do tych, z ktrymi si nie spotykamy wysyamy kartki witeczne z zapewnieniem o naszej pamici. W dzisiejszym smsowym wiecie kartka staje si sztuk i to nie tylko w aspekcie plastycznym ale i spoecznym, bo kartka wymaga od nas abymy wykazali wobec najbliszych sobie osb pewn doz zainteresowania i jest to taki fenomen, poniewa jest ona radoci dla tego, ktry pisze i dla tego ktry otrzymuje. A ta kartka ma jeszcze wiksz warto kiedy jest wykonana samodzielnie. Stare wyprbowane zasady czyli wasnorcznie wykonana kartka boonarodzeniowa to powrt do polskiej tradycji, polskiej obrzdowoci. Natomiast starosta Zbigniew Potyraa podzieli si swoimi odczuciami zwizanymi z konkursem, skadajc take yczenia: Pikno prac plastycznych, kartek witecznych, jest powodem, e ten konkurs jest godny uwagi, godny poparcia. Patrzyem na te dzieci, ktre odbieray nagrody, myl, e umiech nagrodzonych jest najwiksz nagrod dla komisji, dla pana dyrektora dla grona pedagogicznego za trud poniesiony w czasie organizacji tego konkursu. Dobrze jest, e nawizujemy do tej piknej nocy wigilijnej, na ktr w polskiej tradycji religijnej i kulturze chrzecijaskiej czekamy. Do tego wspaniaego dnia, bo to jedyny dzie w roku kiedy wszyscy chc by dobrzy nawet ci, w ktrych tkwi rne zadry, rne ze cechy, nawet ci chc si pojedna, chc poda rk. Wszyscy yczylibymy sobie, aby ten wiat by pikny. wolny od wojen, wolny od zych rzeczy, wszystkich niepokojw, ktre w codziennym yciu nas dotykaj. Myl, e w tym wspaniaym dniu wielu nam to si udaje. Oby ciepo wigilijnego stou, ciepo wigilijnego wieczoru, ciepo wigilijnego spotkania przenioso si nam na cay nastpny rok. Wszystkim dzikujc za trud organizacji, ycz wspaniaych wit Boego Narodzenia i szczliwego nowego 2009 roku penego zdrowia, pokoju, radoci.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj