Aktualno�ci

Non-profit


Konferencja D_KASSK

W dniach 24-26 padziernika 2008r. w Gimnazjum nr 1 w Twardogrze odbya si I

Dolnolska Konferencja Administratorw Szkolnych Sieci Komputerowych - D-KASSK 2008.

Konferencja organizowana by przez firm COMBIDATA Poland Sp. z o.o Biuro Regionalne

we Wrocawiu, firm Sad Sp. z o.o, Fundacja Grupy TP, a odbya si dziki Burmistrzowi

Janowi Dugajowi, opiekunom pracowni komputerowych z Dolnego lska, dyrektor Szkoy

Podstawowej nr 2 Elbiecie Stpie i dyrektor Gimnazjum Annie Siwa, ktrze podjy trud

organizacji konferencji. W cigu trzech dni szkoy byy wielkim laboratorium komputerowym i

sypialni dla goci -informatykw.

Gwnymi tematami konferencji byy zagadnienia zwizane z administracj szkoln sieci

komputerow oraz rozwizywaniem problemw zwizanych z jej biec eksploatacj.

Odbywajce si w trakcie konferencji warsztaty techniczne skierowane byy do opiekunw

pracowni opartych na technologii Microsoft SBS oraz Apple Macintosh. Podczas konferencji

zaprezentowane zostay rwnie nowe technologie wspomagajce prac opiekuna szkolnej

pracowni komputerowej, nowe metody i formy wykorzystania technologii informacyjnej w

procesie ksztacenia oraz dobre praktyki w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i realizacji

projektw przez szkoy. Od opiekuna pracowni, czy administratora szkolnej sieci komputerowej

zaley waciwe wykorzystanie sprztu w edukacji przedmiotw innych ni informatyka.

Na otwarcie konferencji przybyli gospodarze burmistrz Jan Dugaj i Jan Bernacki , ktry

mwi, e "Twardogra owiat stoi". Najsolidniejszymi uczestnikami, ktry brali udzia przez

trzy dni w spotkaniu byli: starszy wizytator Kuratorium Owiaty we Wrocawiu Marek Sieczka

oraz szefowa Combidata region dolnolski Ewa Stelmaszek. To dziki ich zaangaowaniu

konferencja zaistniaa i pozwolia na kilka dni zintegrowa tak due rodowisko dolnolskich

administratorw sieci komputerowych , dyrektorw szk i nauczycieli informatyki oraz tych,

ktrzy wykorzystuj nowoczesn technologi do nauki przedmiotw w szkoach cznie z

humanistycznymi.

Partnerami konferencji byli Microsoft sp. z o.o., Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.

University Business Center II, a uczestniczyy firmy Intel Technology Poland Ltd. Gdask,

Panda Security Polska Sp. z o.o.Warszawa , Young Digital Planet S.A. Gdask, Helion S.A.

Gliwice, KEN Technologie Informatyczne Wrocaw, WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN

Warszawa, IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o. Warszawa, ALWO Warszawa,

Embedos sp. z o.o. Warszawa, MORIA Krakw, OEPD sp. z o.o. Gliwice-abdy, Videograf

Edukacja Sp. z o.o. Chorzw, Komenda Wojewdzka Policji we Wrocawiu.

Okoo 200 uczestnikom z wojewdztwa dolnolskiego organizatorzy nie tylko przystosowali

sale do przeprowadzonych warsztatw i wykadw, zapewnili noclegi, zorganizowali w

pierwszym dniu bankiet, a w sobot zajcia rekreacyjne takie jak: salsa, aerobik, koszykwka,

siatkwka, zajcia na siowni. Uczestnicy mieli moliwo obejrze wystaw IPN-u "PRL tak

daleko i tak blisko". W niedziel na zakoczenie konferencji odbyo si losowanie nagrd

ufundowanych przez sponsorw. Warunkiem udziau w losowaniu byo wypenienie i oddanie

ankiety w Biurze Konferencji, ktr uczestnicy otrzymali w pierwszym dniu konferencji podczas

rejestracji. Drugim warunkiem bya obecno podczas losowania. Wrd nagrd by notebook

ufundowany przez partnera konferencji, firm Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., ktry trafi do

Agaty Szotys, nawigacja GPS do Boeny Nowak i aparat cyfrowy do Ewy Kraszkiewicz.

Kolejny notebook wylosowaa pani Regina Kiela. W sumie organizatorzy zapewnili 50 nagrd

w postaci ksiek o tematyce komputerowej, programw antywirusowych i dydaktycznych na

CD oraz pendrajww.

Kady z uczestnikw D-KASSK, otrzyma od firm uczestniczcych pomocne materiay jak

choby lekcje demonstracyjne na CD, plakaty pogldowe, katalogi. Fundacja grupy TP

przygotowaa materiay zwizane z bezpiecznym korzystaniem z internetu przez dzieci. Urzd

MiG w Twardogrze oprcz okolicznociowej koszulki, notatnika uczestnikom podarowa now,

uaktualnion map gminy i miasta Twardogry. Dyrektor Gimnazjum Anna Siwa zamykajc

trzydniow konferencj, w ciepych i serdecznych sowach, podzikowaa wszystkim subom,

ktre monitoroway przebieg konferencji .W szczeglnoci modziey, informatykom szkolnym

czuwajcym nad urzdzeniami audio wizualnymi; panom Michaowi Gnap i Dominikowi

Rypiskiemu, konferansjerom Boenie Olszaskiej i Andrzejowi Zarwnemu , paniom

sprztaczkom. Przypomniaa chwile, kiedy bya modym informatykiem i w jej pracowni

komputerowej wisiao motto " komputer jest wart tyle ile czowiek , ktry go obsuguje" . Miaa

prob do uczestnikw "... pozachwycajcie si sob i bdcie dumni z siebie w chwili gdy "siada

system", kiedy do pnych godzin nocnych rozwizujecie problemy informatyczne, a wasz

dyrektor tego nie dostrzega...." Poegnaa uczestnikw konferencji sowami , ktrymi egna si

twardogrskich absolwentw " Szczliwej drogi ju czas , wracajcie bezpiecznie do domu" i

zaprosia na przyszoroczn konferencj.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj