Aktualno�ci

Non-profit


60 lat szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Twardogrze.

"Zosta zawsze w mej pamici" sowa Jarosawa Iwaszkiewicza byy mottem tegorocznego

Zjazdu Absolwentw zorganizowanego z okazji jubileuszu 60-lecia Zespou Szk

Ponadgimnazjalnych w Twardogrze.

Podczas inaugurujcej obchody jubileuszowe mszy w. w twardogrskiej bazylice homili

wygosi ks. Stanisaw Andrzej Reca. Przypomnia pierwsze lata szkolnictwa

ponadpodstawowego w Twardogrze w okresie po drugiej wojnie wiatowej. W pierwszych

latach powojennych w budynku obecnego Zespou Szk Ponadgimanzjalnych miecio si

Prywatne Gimnazjum im. witego Stanisawa Kostki Towarzystwa Salezjaskiego. Wrd

koncelebrujcych msz w. by jeden absolwent ks. Jerzy Bachor. Na zakoczenie mszy ks.

Dyrektor, proboszcz Ryszard Jele podzikowa dyrekcji za dobr wspprac. Przypomnia,

e take by nauczycielem religii w teje szkole, "kiedy by pikny i mody". Sowa te

zostay przyjte z radoci.

Ju przed rozpoczciem Liturgii i po jej zakoczeniu rozpoczo si szukanie znajomych,

odnajdywanie w swojej pamici nazwisk, podobizn, by w kocu wpada sobie w objcia.

Maturzyci sprzed 35 lat stanli przed swoim wychowawc Joachimem Geburkiem, ktry

przyby na uroczysto z Niemiec i sprawdzali czy jeszcze pamita imiona i nazwiska. Z

rozpoznaniem niektrych osb nie byo problemu.

Cz oficjalna zostaa zorganizowana w nowo wybudowanej hali widowiskowej, gdzie w

orszaku z pocztami sztandarowymi zaproszeni goci, dyrekcja, absolwenci udali si ulicami

Twardogry. W rol konferansjerw wczuli si nauczyciele Jadwiga Woniak i Jaromir

egliski . Dyrektor Janina Szpila powitaa zaproszonych goci wrd ktrych byli starosta

powiatu Zbigniew Potyraa, burmistrzowie Jan Dugaj i Jan Bernacki, wizytator Beata

abaczuk, sponsorzy, emerytowani nauczyciele, dyrektorzy szk poanadgimazjalnych z

powiatu. Jak na tak uroczysto przystao nie zabrako sw podzikowa, gratulacji. Byy

kwiaty i upominki. Dyrektor Janina Szpila odbieraa gratulacje, sama natomiast wrczaa

medale pamitkowe osobom zasuonym dla szkoy. Dla wszystkich natomiast zostaa

przedstawiony spektakl na podstawie dramatu patrona szkoy - Jarosawa Iwaszkiewicza pt.

"Kwidam". Aktorami byli obecni uczniowie przygotowani przez Szarlot Sarzysk.

Modzie pokazaa swoje umiejtnoci rwnie podczas koncertu zespou The Spiro, ktrym

opiekuje si Robert Orlikowski.

Dalsze czci witowania miay miejsce ju w szkole i na placu przy szkole, gdzie zosta

odsonity obelisk , przygotowano szwedzki bufet. A potem szkoa. Dla niektrych to

pierwsze od lat przekroczenie tak bardzo znanego z modoci progu. Swoje klasy, swoje

miejsca i spotkanie z nauczycielami, tymi ktrzy przyjechali, z tymi dawno niewidzianymi.

Nie wszyscy mieli szczcie spotka swojego wychowawc. Wiele pozostao ju klas

"sierocych". Dlatego organizatorzy zaplanowali zoenie kwiatw na grobach nauczycieli na

cmentarzu parafialnym przez delegacj absolwentw. Parasole, awki i soneczna pikna

pogoda w pierwsz sobot tegorocznej jesieni zatrzymay absolwentw na rozmowy i na

oczekiwaniu na bal. A balowano potem prawie do biaego rana. Nastrojowa muzyka

odgrzebywaa wspomnienia modoci, pierwsze zauroczenia, zapomniane znajomoci czy

zerwane przyjanie. Ju zaraz po balu na profilu nasza klasa pojawiy si marzenia spotkania

za rok. al byo si rozstawa. Magiczna noc powrotu do lat modoci szybko jednak dobiega

koca.

Aby jubileusz pozosta w pamici organizatorzy przygotowali breloczki, prezentacj na

CD i Ksig Pamitkow. Cho chochlik drukarski nie prnowa przy wydaniu Ksigi

Pamitkowej, jest ona przypomnieniem nazwisk, wydarze, ktre powoli czas zacz

wymazywa.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj