Aktualno�ci

Non-profit


Cyranka_ 60 lat istnienia koa owieckiego.

Cyranka.

Wielkim wydarzeniem ostatniej soboty sierpnia w Twardogrze byy obchody jubileuszu 60 lecia Koa owieckiego Cyranka. Zbirka myliwych w twardogrskim rynku przy ratuszu wywoaa wrd przechodniw prawdziw sensacj. Panowie w zielonych galowych mundurach w towarzystwie swoich bliskich przemaszerowali ulic Ratuszow do bazyliki mniejszej. Do marszu zagrzewa ich picioosobowy zespou hejnalistw myliwych z Wielunia do bazyliki mniejszej. Na czele pochodu kroczy owczy Marek Polak, ktry wprowadzi cztery poczty sztandarowe k owieckich, orkiestr i pochd do kocioa. Podniosy i uroczysty charakter miao zajcie przez chorgwie myliwskie, zaszczytnych miejsc przy otarzu gwnym, gdzie ks. Dyrektor Andrzej Stanisaw Reca i ks. Dziekan Zdzisaw Gorczewski odprawili msz dzikczynna za obecnych jak i zmarych czonkw koa owieckiego Cyranka oraz ich rodziny. Sowo skierowane do myliwych przez kaznodziej ks. Rec, przypado do gustu myliwym, gdy byo cytowane i wspominane podczas lenych ceremonii. Myl przewodnia skierowanego sowa nawizywaa do rodowodu Cyranki , charakteru powoania , ktrym jest mylistwo, jednej z ostatnich ostoi tego co Polsk stanowi, a mianowicie braci myliwskiej, zrzeszonej w koach owieckich. Wieluski zesp podczas mszy da popis piknego hejnau na podniesienie, Barki na komuni, marszu w. Huberta na wyjcie. Nastpnie uroczystoci przejechay na teren polany lenej do Domasawic koo Twardogry. Prezes Koa owieckiego Cyranka Andrzej Klinowski w serdecznych sowach powita przybyych goci: Jerzego Luniaka i Witolda Jerzyn z pocztem sztandarowym Zarzdu Okrgowego PZ we Wrocawiu, Mieczysawa Gawa Przedstawiciela Okrgowej Komisji Rewizyjnej przy ZO PZ we Wrocawiu. Zasuonego, emerytowanego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych we Wrocawiu Kazimierza Harycha, Edwarda Podczaszyskiego zastpc Nadleniczego Nadlenictwa Olenica, poczty sztandarowe i przedstawicieli K owieckich Tropowiec z Goszcza, Szarak z Midzyborza, Knieja i w. Hubert z Olenicy, Hejna i Jele z Sycowa, WK Sok z Wrocawia, a take Starost Powiatu Olenickiego Zbigniewa Potyra, wjta gminy Kronice Mirosawa Drobin, przedstawicieli Posterunku Policji z Twardogry i duchowiestwo: ks. A. Rec, Z. Gorczewskiego i R. Jelenia. Kolegw leniczych nadlenictw Milicz, Olenica, Sycw oraz okolicznych rolnikw i wsppracujcych z koem Cyranka. Na koniec ceremonii Prezes Klinowski powita osoby najblisze sercu myliwych to jest maonki , ktre wiernie towarzysz nam w naszej pasji myliwskiej.

0bchody rocznicowe s okazj do wspomnie, do przedstawienia historii, a take pamici o tych, ktrzy odeszli. Pami tych, ktrzy odeszli do krainy wiecznych oww uczczono minut ciszy.

Pocztki powstania koa sigaj roku 1948, kiedy z inicjatywy lenikw Wadysawa Krauze, Kazimierza Jankowskiego, Michaa Szczurek i Stefana Staroszczaka utworzone zostao Koo owieckie nr 4w Cieszkowie. W roku 1955 zmieniono nazw na Koo owieckie nr 4 w Sycowie. Gospodarzono wwczas na obszarze 8670 ha. Zwierzy byo w lasach w brd, a na stawach krloway kaczki. To od nich w 1958 roku koo przyjo nazw Cyranka, ktr posuguje si do dnia dzisiejszego. Dziesi lat temu, z okazji obchodw 50-lecia zosta powicony ufundowany sztandar, ktry jest symbolem, jednoci, braterstwa i przyjani midzy kolegami myliwskiej braci. Koo szczyci si dobr wspprac z wadzami wojewdzkimi i lokalnymi, a take ze szkoami z terenu Bukowic , Goszcza i Twardogry. Organizuje take polowania dewizowe, na ktrych gocili myliwi z Niemiec, Francji, Austrii, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii i Belgii. Udzia myliwych spoza granicy Polski jest zastrzykiem finansowym dla koa. Pozwala na pokrycie odszkodowa finansowych za szkody spowodowane przez zwierzyn own w gospodarstwach rolnych.

Czonkowie twardogrskiego koa nie tylko bior udzia w zawodach strzeleckich, ale odnosz sukcesy. Podczas wiosennych zawodw im. pk. Beka pierwsze miejsce w klasie mistrzowskiej zaj A. Szydeko. Druynowo, take prym wid klub z Twardogry. Natomiast A. Szydeko zdobywca Brzowego i Srebrnego Wawrzyna Strzeleckiego zosta powoany do reprezentacji Okrgu Wrocaw na Mistrzostwach Polski.

Dziaalno koa obejmuje dwa obwody pooone na terenie Nadlenictw Olenica lska, Sycw i Milicz. Obwd nr 68 o charakterze polnym obejmuje obszar o powierzchni 3600 ha i obwd nr 70 leny o powierzchni 4030ha. Na dzierawionym obszarze koo prowadzi intensywn gospodark owieck majc na celu ochron rodowiska i popraw warunkw bytowania zwierzyny, czyli: jeleni, danieli, saren. dzikw, lisw, borsukw, kun, jenotw, zajcy, baantw, kaczek, dzikich gsi, ysek, kuropatw, gobi grzywaczy, sonek.

Zanim nastpi moment podzikowania i odznacze za zasugi nastpi uroczysty moment odsonicia tablicy umieszczonej na obelisku jubileuszowym, ktra bdzie trwa pamitk, tego szczeglnego dnia dla zrzeszonych w Kole owieckim Cyranka i ich rodzin.

Z rk przedstawiciela ZO PZ we Wrocawiu Jerzego uniaka Zoty Medal Zasugi owieckiej otrzyma Prezes Andrzej Klinowski, Srebrny owczy Marian Polak, a brzowe Wojciech Szyrner i Aleksander Szydeko.

A kiedy ju soce chylio si coraz bardziej na zachd Zespl Sygnalistw Myiwskich z Koa owieckiego Daniel z Wielunia pod batut Mariana Gnycha radowa ucho. Nie zapomniano rwnie o odku. Smakoykw kuchni myliwskiej nie brakowao na biesiadnej uczcie.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj