Aktualno�ci

Non-profit


25 lecie Szkoy podstawowej nr 3 , ul. plac Piastw Twardogra

"Dyrektor wity! Anielskie dzieci! Wic wszyscy yj jak w raju!" Takie sowa zostay wypowiedziane przez modych artystw ze Szkoy Podstawowej nr 3 Specjalnej i Gimnazjum nr 2 w Twardogrze podczas akademii z okazji 25 rocznicy powstania szkoy. e tak jest naprawd mogli si przekona o tym zaproszeni gocie, przyjaciele, ktrzy przekroczyli progi gocinnej placwki.

wierwiecze istnienia Szkoy rozpoczto uroczyst msz w. dzikczynn, ktr odprawi i homili wygosi proboszcz ks. Ryszard Jele. W homilii zachca uczniw do zdobywania wiedzy. Uczniowie wczyli si w czynne uczestniczenie w Liturgii. Czytali Lekcj, Modlitw Wiernych, a razem z przedstawicielami rodzicw, nauczycieli, dyrektorem szkoy brali udzia w procesji z darami.

W pomieszczeniach Szkoy goci wita dyrektor Marek Pawlicki . Obchody uroczystoci rozpoczto odpiewaniem hymnu pastwowego, a potem zaraz uczniowie przywitali wszystkich przybyych na uroczyste witowanie, jak umieli najlepiej czyli tacem owickim w strojach ludowych pod opiek Aleksandry Potyray.

Jubileusz ten by nie tylko dniem witowania, ale zoenia podzikowania wszystkim, ktrzy przyczyniali si, e placwka moga si rozwija i otacza szczegln opiek uczniw, ktrzy nie tylko potrzebuj wiedzy ale i duo serca. Dyrektor Marek Pawlicki dzikujc wrczy okolicznociowe pamitki za pomoc i wspieranie dziaalnoci szkoy: panu Zbigniewowi Potyrale Starocie Powiatu Olenickiego, pani Magorzacie Iwaskiej, panu Zygmuntowi Kuczyskiemu, panu Lucka Fabio Lugli, ksidzu Ryszardowi Jeleniowi, panu Jzefowi Urbankowi, pastwu Iwonie i Bogdanowi Szewczyk, fabryce Mebli "Gaa Meble", panu Janowi wieradowi, pani Boenie Dugaj, panu Zbigniewowi Hyszczynowi, panu Lucjanowi Strzale oraz za wsptworzenie dzisiejszej rzeczywistoci szkolnej: panu Henrykowi Sarnowskiemu, panu Marianowi Horbaczowi, pani Barbarze Witkowskiej, pani Ewie Kamierczak. {Prezesowi SHP "Sam. Chopska" Stanisawowi Pyrkowskiemu, ktry wczeniej bra udzia we mszy, a obowizki zmusiy do wyjazdu do Wrocawia, dyrektor obieca wrczy podzikowanie, po jego powrocie. Niestety w drodze powrotnej Stanisaw Pyrkowski zgin w wypadku samochodowym).

Uczniowie w podzice odtaczyli taniec gralski, oczywicie w piknych strojach ludowych.

W tym dniu nie zapomniano take o pracownikach szkoy, tych obecnych i tych, ktrzy rozkrcali dziaalno szkoy. Z okazji jubileuszu otrzymali z rk dyrektora nagrody za wieloletni prac na rzecz szkoy: pan Bronisaw egliski, pani Helena Piskozub, pani Aurelia Sywulska, pani Jadwiga Harych, pani Maria Cioek, pani Aleksandra Potyraa, pan Mirosaw Borowski, pani Jolanta Gabryelska, pani Dorota Gaa, pani Iwona Jdryczko, pani Jolanta Franc, pani Dorota Banasiak - Franc, a za zaangaowanie w prac szkoy,pani Grayna Kozie.

Starszy Wizytator Pani Leokadia Kamierczak i Starosta Zbigniew Potyraa podzikowali dyrektorowi za prac wrczajc take nagrody

Kiedy nadszed czas skadania gratulacji pierwszy gos zabra starosta powiatowy Zbigniew Potyraa i wrci do historii jak bdc jeszcze wodarzem w Twardogrze sprzeda budynek szkoy przy pl. Piastw Kuratorium, a potem szkoa powrcia pod zarzd powiatu.

Na rce dyrektora. Szkoy wpyway listy gratulacyjne oraz upominki. Kosz kwiatw od rady powiatu, plecaki dla kadego ucznia od burmistrza z Twardogry. Spdzielnia Inwalidw "Spamel" zasponsorowaa wyjazd uczniw do wrocawskiego ZOO. Gratulacje zoyli dyrektorzy powiatowych placwek owiatowych, dyrektorzy placwek owiatowych z terenu gminy Twardogra. Ze sodyczami i gratulacjami przybya dyrekcja Powiatowego Domu Pomocy Spoecznej w Ostrowinie. A skoro przyszli gocie, przynieli prezenty uczniowie podzikowali im za to najlepszym wystpem, pode kierownictwem Iwony Jdryczko. Recytacje przeplatane piosenkami i wcieleniem si ukasza Krla w rne postaci od pracowitej pszczki, biegncej do szkoy na dwik dzwonka, do wawelskiego smoka sprawiy wiele radoci. Za nim wniesiono tort urodzinowy odpiewano sto lat. Dwadziecia pi wieczek zdmuchn wrd oklaskw dyrektor Marek Pawlicki, a potem przebi umieszczony pod sufitem ogromny balon, z ktrego spad na widowni deszcz maych balonikw. Przed szko czekaa jeszcze jedna niespodzianka. Znajdowaa si w duym pudle. Po otwarciu jego w niebo unis si ogromny balon w ksztacie liczby 25 i poszybowa wysoko nad szko.

A potem by czas na zwiedzanie szkoy, zapoznanie si z kronikami, dorobkiem uczniw i poczstunek.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj