Aktualno�ci

Non-profit


Wielkanocne widowisko.

O tym, e najwaniejsze wita dla chrzecijan ju tu i naley si do nich szczeglnie przygotowa, przedszkolaki oraz uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej z twardogrskich placwek dowiedzieli si nie tylko na rekolekcjach, ale rwnie podczas wystpu kabaretu "Bzik". Kabaret "Bzik" szczeglnie polubi ze wzajemnoci mod publiczno z Twardogry. Tym razem repertuar czterech aktorw: Danuty Strankowskiej, Jzefa i Piotra Balickich, oraz Wojciecha Burtowego obejmowa tradycj i obrzdowo wit wielkanocnych i tytu "Wesoego Alleluja 2008 r."

W wietlicy rodowiskowej w Twardogrze (harcwce) pojawia si malownicza wiejska zagroda z koowrotkiem, awk i potem, ktrej gospodarzem by dziadek w regionalnym stroju ludowym. Bzik przybliy dzieciom warunki w jakich si kiedy yo i na przykad do czego suy koowrotek oraz jak przygotowywano si do wit. W efektownym widowisku nie brako postaci witecznych. Na scenie pojawi si zajc, a ubrana w strj ludowy Tola wprowadzia widzw w wiat pisanek. Dzieci mogy dowiedzie si, e kraszanki to jajka gotowane w obierkach cebuli, wtedy s brzowe, a w oziminie s zielone. Na takiej kraszance mona np. ostrym narzdziem wyskroba rne wzory. I takie jajo bdzie nazywao si drapank. A eby zrobi pisank najpierw robi si na jajku wzory woskiem, a nastpnie wkada si do wody na przykad z upinami cebuli i si krasi. Jaka mona malowa farbami, pisakami, okleja wczk, grubszymi nimi. Ale nie bya tylko sama teoria. Dzieci mogy podziwia rnie przygotowane jajka do wiconki. Najwikszy podziw i zdumienie pojawio si, kiedy Tola pokazaa jajo strusie.

Bzik podzieli si wiadomociami o babce wielkanocnej, a Zajc poinstruowa jak przygotowa koszyczki. Dziadek pojawiajc si na scenie z wiadrem opowiedzia o mingusie dyngusie. Wszyscy mogli zapiewa piosenk, ktra koczya si: mingus dyngus, dyngus mingus/ miej si crko, miej si synku/ Tak si mieje wieki cae/ Wielkanocny poniedziaek.

Wystp urozmaicony by piosenkami o tematyce witecznej oraz konkursami. Widzowie ywo reagowali na propozycje prowadzcych, wczajc si w piewy, biorc udzia w konkursach. Pastelowy wystrj, kolorowe stroje artystw, radosny piew i yczenia "Wesoego Alleluja" wprowadziy dzieci w tradycj i w folklor ziemi ojczystej.


Filmy:


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj