Aktualno�ci

Non-profit


Iwaszkiewicz ksztatuje osobowoci modziey ZSP w Twardogrze.

Wanie mija 28 rocznica mierci Jarosawa Iwaszkiewicza, patrona Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Twardogrze oraz 27 rocznica nadania szkole jego imienia i wrczenia sztandaru. Podnios atmosfer tego dnia wyraono, jak corocznie, uroczystym apelem ze specjaln obrzdowoci, ktra kultywowana jest od ponad 20 lat.

Zgodnie z tradycj dziewczta i chopcy z pierwszych klas zdobywali wiedz o yciu, twrczoci, dziaalnoci spoecznej oraz zainteresowaniach Jarosawa Iwaszkiewicza. Podsumowaniem uczniowskich wysikw bya moliwo wygrania konkursu wiedzy o patronie. Laureaci otrzymali w tym dniu prezenty-niespodzianki.

Do elementw obrzdowoci wita Szkoy naley wrczenie, dyrekcji prac uczniowskich zwizanych ze witem oraz nagrodzenie laureatw konkursw szkolnych i pozaszkolnych.

O przyjcie od uczniw egzemplarza specjalnego wydania gazetki szkolnej Kleks z okazji 27 rocznicy nadania szkole imienia Jarosawa Iwaszkiewicza poroszono pani dyrektor Janin Szpil.

Tegoroczn gazetk, przygotowan pod kierunkiem pani Barbary Zaprzalskiej wykona zesp redakcyjny z klas II P i III A .

Najwicej wysiku w przygotowanie tegorocznego Kleksa woy ucze klasy II P Pawe Pau.

Patron szkoy Jarosaw Iwaszkiewicz zasyn tworzc midzy innymi dramaty: Kochankowie z Werony, Maskarada, Wesele Pana Balzaka, Gospodarstwo, Kosmogonia oraz Kwidam.

Dokd zmierzasz? to spektakl, do powstania ktrego punktem wyjcia sta si moralitet Jarosawa Iwaszkiewicza pod tytuem Kwidam. Kwidam to imi gwnego bohatera, ktre znaczy kady z ludzi. W utworze, ktry na scenie zaprezentowali uczniowie bya mowa o nieuchronnoci przemijania, o jakoci ludzkiego ycia, samotnoci i koniecznoci sdu po mierci.

Scenografi do pierwszego aktu sztuki przygotowa ucze klasy III c Jzef Joksz., ucze utalentowany plastycznie.

W przedstawieniu wzili udzia nastpujcy uczniowie: Dominik Kocik IVA, Marlena Moskal III A, Partycja Iwachw III A, Agnieszka Pita, II A, Joanna Nowak II A, Marika Marszaek II A, Mateusz Haas II A, Monika Szymaska II P, Piotr Chrzan I A.

Uroczysto z okazji Dnia Patrona przygotowaa pani Szarlota Sarzyska.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj