Aktualno�ci

Non-profit


60 lat Zespou Szk Ponadgimnazjalnych tu tu i dlatego...

Uroczyste oddanie dalszych inwestycji w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych im Jarosawa Iwaszkiewicza w Twardogrze byo okazj do zoenia przez dyrektor Janin Szpil podzikowa za yczliwo i wspprac: starocie Zbigniewowi Potyrale, wicestarocie Henrykowi Sarnowskiemu, Magorzacie Iwaskiej naczelnik Wydziau Owiaty, Kultury i Sportu, burmistrzowi Janowi Dugajowi,, dyrektorom szk podstawowych i gimnazjum Elbiecie Stepie, Lidii Marii Gerus, Annie Siwa. Z kierowanych przez nich szkl s oddelegowani nauczyciele podczas matur i egzaminw zawodowych.

Dziki funduszom wyasygnowanym przez starostwo i pozyskanych z funduszw europejskich ( placwka uczestniczy w Projekcie Wspfinansowanym z Europejskiego Funduszu Spoecznego) szkoa wzbogacia si o dwie pracownie komputerowe, wyposaone w nowoczesny sprzt komputerowy, a take w wielofunkcyjne boisko sportowe, na ktrym nowoci jest wydzielone miejsce do gry w badmintona. Wydzielono boiska do piki siatkowej, rcznej i koszykowej oraz nonej. Jest to inwestycja w modzie jak zapewnia starosta. Oddajc szko nowoczesn oczekuje si od uczniw zadouczynienia w formie dobrej nauki i osigania przez nich dobrych wynikw, ktre przeo si na nasze dobre emerytury. Pienidz zainwestowany w modych ludzi nigdy nie jest stracony, a zainwestowany w owiat powinien dawa konkretne efekty. Po powiceniu nowych obiektw przez ksidza dyrektora Andrzeja Rec, uroczystym przeciciu wstg przez gospodarza uroczystoci J. Szpil, starost Z. Potyra, przewodniczc samorzdu szkolnego A. Oko, dyrektorzy szk, kierownik GOSiRu Jan wirad oraz Micha Pater wrczyli dyrektor Janinie Szpili pamitkowe piki. Micha Pater gratulujc obiektu i przeprowadzonych w nim inwestycji przypomnia, e szkoa ta bya szczliwa dla uczcej si w niej modziey, a poniesione nakady przyczyni si do dalszego ksztatowania modych pokole na Europejczykw.

Modzie uczca si w tej szkole swoj wdziczno wyrazia nie tylko wrczeniem kwiatw starocie, ale take wystpem artystycznym. Zaprosia obecnych do obejrzenia inscenizacji, we wasnym wykonaniu i pod opiek Katarzyny Krzywdy Na dworze szlacheckim wg Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Po scenach z okresu romantyzmu gocie mogli podziwia wystp zespou akrobatycznego. Nikt z obecnych nie mia wtpliwoci, e szkoa dba o rozwj intelektualny i fizyczny, a sowa Bolesaw Prusa, jakie przytoczya dyrektor ZSP jako motto Praca rozumna i wytrwaa, ktra nie myli o zbieraniu owocw tydzie po posiewie przebija mury, nad przepaciami przerzuca mosty.

Oprcz pracowni komputerowej i boiska oddanego w pierwszym dniu lutego biecego roku wczeniej przeprowadzono remont dachu, wymieniono okna, piec centralnego ogrzewania, zainstalowano caodobowy monitoring wizyjny.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj