Aktualno�ci

Non-profit


Bra myliwska _sztandar dla Tropowca

Ddysta, jesienna sobota, ktrej patronowa w. Hubert nie zachcaa do wyjcia z domu. A jednak w Grabku niedaleko Porb nalecych do gminy Twardogry sycha byo sygnalistw. Echo nioso hejna na owy. Rozpocza si uroczysto przekazania, rozwinicia i powicenia sztandaru Koa owieckiego Tropowiec z Goszcza.

Na witowanie przybyli: starosta powiatu olenickiego Zbigniew Potyraa, burmistrz z Twardogry Jan Dugaj, ktry by rwnie przewodniczcym Komitetu Fundacyjnego, wiceburmistrz Jan Bernacki, proboszcz parafii w Goszczu ks. dziekan Zdzisaw Gorczewski, ks. Marek Cerkowniak kapelan i myliwy koa Tropowiec, Przedstawiciel Rady owieckiej we Wrocawiu nadleniczy Kazimierz Harych, przyjaciele z zaprzyjanionych K owieckich, nieliczni fundatorzy oraz rodziny. Szczeglnie gorco witano maonki myliwych, ktre cierpliwie zanosz czasami dugie nieobecnoci w domu i z wyrozumiaoci wysuchuj o sukcesach i porakach.

Prowadzcy Ireneusz Lesisz nie tylko poinformowa o znaczeniu sztandaru owieckiego dla myliwych, ktry nawizuje do tradycji rycerskich, ale take przedstawi pokrtce histori koa. Siga ona 1947 roku. Koo powstao z inicjatywy kilku funkcjonariuszy wczesnej Komendy Powiatowej Milicji zamieszkaych w Ktach Wrocawskich. Za pocztek koa jednak uznaje si dzie 15 maja, kiedy koo zostao wpisane do rejestru k owieckich dzielnicy Wrocaw rdmiecie. Wzrost iloci czonkw (obecnie koo liczy 72 myliwych) spowodowa w 1992 roku zmian siedziby koa z Wrocawia na Goszcz.. Koo nie tylko zajmuje si polowaniem ale prowadzi take gospodark owieck. Dziki tej dziaalnoci nie tylko wzrasta ilo zwierzyny grubej, ale coraz czciej wida na polach zajce, baanty czy kuropatwy.

Po wysuchaniu zarysu historii Przedstawiciel Okrgowej Rady owieckiej we Wrocawiu nadleniczy Kazimierz Harych przedstawi akt nadania sztandaru. Przekazujc sztandar Kou owieckiemu Tropowiec zwrci uwag, e jest on symbolem idei prawego owiectwa oraz znakiem koleeskiej i organizacyjnej wsplnoty. Nastpnie poczynajc od waciciela Fabryki Mebli Bodzio Bogdana Szewczyka, przewodniczcego komitetu fundacyjnego burmistrza Jana Dugaja obecni fundatorzy wbijali pamitkowe gwodzie w drzewce sztandaru. Przed uroczystym powiceniem przez ksiy Zdzisawa Gorczewskiego i Marka Cerkowniaka, Prezes Zarzdu Koa owieckiego w Goszczu Wojciech Wodzisawski przej sztandar od Kazimierza Harycha, aby odda w rce chorego. Wszystko odbywao si wedug rycerskiego rytuau. Byo przyklknicie, ucaowanie sztandaru i jego prezentacja, a po polanie rozlega si Darz br oraz hejna Na cze w. Huberta.

Przemawiajcy skadali gratulacje, ale take przedstawiali czym jest sztandar. Ks. dziekan Z. Gorczewski przypomnia, e na sztandarze skadamy pocaunki, na sztandar si przysiga. Sztandar zajmuje najbardziej poczytne miejsce. Kto chce lekceway zwizek lub jego czonkw niszczy sztandar. Starosta Zbigniew Potyraa podarowa herb powiatu olenickiego, aby mg by przy sztandarze. Burmistrz Jan Dugaj pogratulowa Kou zaangaowanie i osignicia celu. Sztandar bdzie elementem, ktry bdzie jednoczy i wyrnia myliwych z koa Tropowiec.

Na zakoczenie czekay specjay kuchni myliwskiej.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj