Aktualno�ci

Non-profit


Savio- podre po mierci.

Na pocztku sierpnia z Bazyliki Turyskiej Wspomoycielki Wiernych relikwie w. Dominika Savio przywdroway do Polski, by w szczeglny sposb uczci take 150 rocznic mierci tego modego witego. Na trasie peregrynacji znalaza si Twardogrska Bazylika Wspomoycielki Wiernych. Do przywitania relikwii parafianie przygotowywali si poprzez Triduum. A byo na co czeka, gdy trzeba zaznaczy, e urna, ktra zawiera koci w. Dominika Savio jest wielkim relikwiarzem, wacym okoo 400 kg, wykonanym w ksztacie krysztau. Wyraziste paszczyzny oddaj cicia i szlifowanie diamentu, maj one na celu ukazanie obrbk, tego szlachetnego kamienia i podkrelenie cnt w. Dominika. W czci przeroczystej przedstawiony jest pitnastoletni w. Dominik w pozycji lecej, jako yjcy i w momencie ekstazy, kiedy wypowiedzia ostatnie sowa C za pikn rzecz widz. Postura witego zostaa oddana na podstawie bada, jakim zostay poddane zachowane szcztki, ubranie natomiast nawizuje do czasu ycia witego.

Relikwie, ktre do Twardogry przybyy z Marszaek byy witane u progu wityni nie tylko przez kustosza ks. prob. Ryszarda Jelenia, ale przez licznie zgromadzone dzieci, modzie, dorosych nie tylko z Twardogry, ssiednich parafii, ale take z palcwek salezjaskich. Towarzyszya take Twardogrska Orkiestra Dta. Do wityni natomiast zostay wprowadzone przez silnych, umundurowanych mczyzn zarwno ze stray poarnej jak i kocielnej. Pitkowe i sobotnie spotkanie gromadzio nie tylko ministrantw, jak by si mogo wydawa, gdy przewanie wity przedstawiany jest jako patron Liturgicznej Suby Otarza, ale wszystkie stany. Jest on bowiem we Woszech, ale nie tylko znany jako patron od koysek. Prosz go bowiem o wstawiennictwo kobiety spodziewajce si dziecka, jak i maestwa, ktre si o nie staraj.

Mody wity, wychowanek ksidza Bosko najpierw na eucharystii zgromadzi dzieci i modzie, a nastpnie Siostry Opatrznoci Boej poprowadziy raniec w intencji rodzin. Na msz w. o godzinie 16.30 zgromadziy si mode maestwa z dziemi i oczekujce potomstwa oraz narzeczeni. Uroczystej mszy w. z udziaem wsplnot parafialnych i grup LSO przewodniczy i homili wygosi ks. inspektor Bolesaw Kamierczak, przybliajc posta tego modego Wielkiego witego. Ju w wieku siedmiu lat napisa postanawiania, a wrd nich yczenie Raczej umrze ni zgrzeszy Jego marzeniem byo zosta witym. Ks. Bosko pokaza mu drog do witoci. Trzeba by by wesoy, by dobrze wypenia swoje obowizki szkolne i przeywa waciwie sakramenty i praktyki pobonoci. I nigdy nie zapomina o zabawie z rwienikami.

Do pnocy uwielbiay Boga poszczeglne grupy. Byo czuwanie modziey czyli Wieczr z Dominikiem, Apel Maryjny i monta sowno-muzyczny o w. Dominiku w wykonaniu klerykw salezjanw z WSD z Krakowa, czuwanie rodzicw pod przewodnictwem miejscowego chru parafialnego Rapsodia i ostatnia tego dnia msza w. koncelebrowana przez proboszczw pod przewodnictwem ks. dziekana Zdzisawa Gorczewskiego.

W sobot, jak i w miniony pitek, ju od wczesnych godzin rannych gromadzili si przy relikwiach oraz przy ksidze pamitkowej urzeczeni t prost witoci. Dotknicie, ucaowanie relikwii witego, naoenie szkaplerza byo dla poszczeglnego czowieka pasem transmisyjnym w kontakcie ze witoci Boga. Na pamitk z tego spotkania otrzymywa kady obrazek z wizerunkiem witego.

Na mszy sprawowanej przez ks. dyr. Stanisawa A. Rec swoje wnuki polecali Bogu dziadkowie, a nastpnie katecheci prowadzili raniec w intencji dzieci i modziey.

Wydarzeniem kulminacyjnym tych uroczystoci bya msza wita, w ktrej pod przewodnictwem ks. Inspektora B. Kamierczaka przy Relikwiach zebraa si caa Rodzina Salezjaska z Inspektorii Wrocawskiej a wic ksia Salezjanie, siostry Crki Maryji Wspomoycielki (salezjanki), Salezjanie i Salezjanki Wsppracownicy oraz Ochotniczki Ksidza Bosko, a take rodzice kapanw. To wielkie spotkanie u Madonny w. Jana Bosko i Jego modego wychowanka w. Dominika na pewno dugo pozostanie w pamici.

Przed poegnaniem Relikwii, ktre uday si do Inspektorii Krakowskiej jeszcze na koniec nowicjusze z Kopca przedstawili sceny z ycia Dominika, ktre zapisa jego mistrz i nauczyciel w. Jan Bosko.

Ostatnie chwile wzruszenia i samochd wyruszy w kierunku Zabrza, by zosta patronem Zespou Szk Salezjaskich. 25 padziernika Relikwie z Krakowa wrc na stae do Turynu, by zaj miejsce w otarzu gwnym Turyskiej Bazyliki. Jest to ju ostatnia podr zagraniczna.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj