Aktualno�ci

Non-profit


Domasawice festyn.

Sotysi wraz z Radami Soeckimi Domasawic,azisk i Drocina, powitali tradycyjnie pierwszy dzie lata, organizujc zabawy sportowe z nagrodami dla dzieci i taneczn dla dorosych. Dzieci pod opiek rodzicw i dziadkw przybyy na przygotowany plac zabaw

gdzie Andrzej Galert i Monika Wieloch z GOSiR Twardogra, przeprowadzili, gry: tor przeszkd, ringo, strza na bramk i skoki na czas przez skakank. Dzieci wykazay du aktywno fizyczn robic gwiazdy, ganiajc si w berka, taczc kaczychy w rytm muzyki granej przez zesp Wietkong. Atrakcj by udostpniony zaprzg z bryczk , ktrym obwoono maluchy gratis po caych Domasawicach. Dla dzieci byy to chwile nie do zapomnienia. Najmodsze dzieci s w wieku jednego roku a najstaryszy uczestnik pan Wrblweski ma 96 lat. Atrakcj spotkania byy pczki i oranada dla dzieci oraz kiebasy, ktre upieczonio na grilu o ptorametrowej rednicy rusztu dla wszystkich. Skd pienidze? Mody i energiczny sotys Domasawic, Tomasz Polak, witajc zebranych i rozpoczynajc festyn obwieci , e rodki na organizacj pozyskano od Fabryki Mebli Bodzio i Gawin, a pczki od piekarni z Kunicy Czeszyckiej. Zorganizowana loteria fantowa pozwolia szczliwcom wygra nagrody o wartosci od kilku do kilkuset zotych. Wysiek spoecznoci Domasawic doprowadzi do zorganizowania festynu: koszenie ki, przygotowanie podgi do tacw itd. Nastepujce osoby to zwornik ycia lokalnego, ktre jednoczy t ma spoeczno : Tomasz Polak sotys Domasawic, Marian Polak owczy koa Cyranka, Wiesawa Flis , SzymonTyszer, Elbieta Polak , Elbieta Sobczak, Micha Wieczorek i wielu zacnych spoecznikw trzech w/w Soectw. Dzieci dzikuj dorosym za Bryczk powoon przez Zdzisawa Szymanka. Byo fajnie.....


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj