Aktualno�ci

Non-profit


MODY OLIMPIJCZYK.

Dwudziesta Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pt. Kapita ludzki i innowacyjno w gospodarce polskiej okazaa si bardzo szczliwa dla twardogrzanina ukasza Wierzbickiego, ucznia z Zespou Szk Ponadgimnazjalnych im Jarosawa Iwaszkiewicza w Twardogrze. Po zwycistwie w zawodach szkolnych, do ktrych stano 10 905 uczestnikw z 678 szk, okrgowych wraz z setk uczniw wywodzcych si z 62 szk ukasz wzi udzia w finale, ktry nie by wcale taki atwy. W pierwszym dniu czeka egzamin pisemny, ktry skada si z odpowiedzi na dwa pytania o charakterze oglnym, rozwizywaniu zada analitycznych i odpowiedzi na 30 pyta, a w drugim ustny, do ktrego zakwalifikowa si wraz 54 uczestnikami. Pytania przygotowane przez Zesp Naukowy Komitetu Gwnego OWE pod kierunkiem dr. in. Andrzeja Muszyskiego i dobre przygotowanie absolwenta twrdogrskiego Technikum Ekonomicznego dao mu to trzecie miejsce wrd trzydziestu laureatw.

Co dao zdobycie tak wysokiego miejsca? - pytamy laureata.

-

Oprcz indeksu na studia w Szkole Gwnej Handlowej w Warszawie, licznych ksiek i podrcznikw, prenumeraty tygodnika Nowe ycie Gospodarcze medalu, dyplomu otrzymaem nagrod Agencji Rozwoju Przemysu SA w postaci rocznego stypendium oraz nagrod finansow Banku Rozwoju Eksportu.

Nie jest to jednak jedyny indeks. Ju w 2005 roku za VIII miejsce laureata w X Edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej uzyska wolny wstp na studia. Dwa indeksy w dwa lata.

Nagrody ukasz Wierzbicki odebra 14-go czerwca, w Warszawie w Ministerstwie Finansw z rk wicepremier Zyty Gilowskiej i sponsorw, a towarzyszyy mu dyrektor szkoy Janina Szpila oraz nauczycielka-opiekunka Wanda Zabawa. W stolicy laureatw gociy takie instytucje jak Polskie towarzystwo Ekonomiczne i Gieda Papierw Wartociowych.

Dowiedzielimy si, e wiedz ukasz zdobywa z literatury ekonomicznej. Czytanie, czytanie i jeszcze raz czytanie, to podstawa jego sukcesu. Nie wszystkie pozycje mg zdoby na miejscu, brakujc literatur pani mgr Wanda Zabawa wypoyczaa dla niego z Akademii Ekonomicznej oraz bya gwnym organizatorem zawodw szkolnych i z penym zaangaowaniem przygotowywaa laureata do kolejnych eliminacji.

Od nowego roku akademickiego czekaj na niego studia w stolicy, ktre bd kontynuacj pogbiania wiedzy jak zdobywa w szkole redniej.


   WebDesigner: Mateusz Koecki
Zaloguj